Aktualno

Objavljen Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o provedbi mjere 4 “Ulaganja u fizičku imovinu”
  • Objavljeno:
  • 31.01.2018.

Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o provedbi mjere 4 “Ulaganja u fizičku imovinu”, podmjere 4.1 “Potpora za ulaganja u poljoprivredna gospodarstva” iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. – 2020. objavljen je u Narodnim novinama, broj 9/2018., od 26. siječnja 2018. godine.

Najvažnije izmjene i dopune Pravilnika su:
- mladi poljoprivrednik je osoba koja u trenutku podnošenja zahtjeva za potporu nema više od 40 godina (dan prije navršavanja 41 godine starosti), posjeduje stručna znanja i vještine u skladu s člankom 33. stavkom 6. točkom c. ovoga Pravilnika te po prvi puta uspostavlja poljoprivredno gospodarstvo na kojem ima status nositelja/odgovorne osobe ili je status nositelja/odgovorne osobe po prvi put stekla unutar 5 (pet) godina do datuma podnošenja zahtjeva za potporu, a u slučaju trgovačkog društva je i odgovorna osoba isključivo ukoliko je vlasnik najmanje 50% temeljnog kapitala
- troškovi pripreme poslovnog plana prihvatljivi su u iznosu do 2% od ukupno prihvatljivih troškova projekta bez općih troškova, ali ne više od 37.500,00 kuna
- troškovi pripreme dokumentacije prihvatljivi su u iznosu do 2% od ukupno prihvatljivih troškova projekta bez općih troškova, ali ne više od 75.000,00 kuna
- vrijednost potpore ne može biti veća od zbroja vrijednosti prometa ostvarenog kroz tri godine koje prethode godini u kojoj je podnesen zahtjev za potporu. Korisnici čiji je zbroj vrijednosti prometa kroz tri godine koje prethode godini u kojoj je podnesen zahtjev za potporu manji od iznosa od 100.000 eura kao i korisnici koji nisu u obvezi vođenja poslovnih knjiga, mogu ostvariti potporu do najviše 100.000 eura. Kod obveznika poreza na dohodak vrijednost prometa jednaka je iznosu ukupnih primitaka, dok je kod obveznika poreza na dobit vrijednost prometa jednaka iznosu ukupnih prihoda.

Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o provedbi mjere 4 „Ulaganja u fizičku imovinu“ možete preuzeti ovdje.

Izvor: http://ruralnirazvoj.hr