Aktualno

Objavljen natječaj za provedbu podmjere 7.1. iz Programa ruralnog razvitka 2014. – 2020.
  • Objavljeno:
  • 10.03.2015.

Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju objavila je 6. ožujka 2015. godine Natječaj za provedbu podmjere 7.1. „Sastavljanje i ažuriranje planova za razvoj općina i sela u ruralnim područjima i njihovih temeljnih usluga te planova zaštite i upravljanja koji se odnose na lokalitete Natura 2000 i druga područja visoke prirodne vrijednosti“ – provedba operacije 7.1.1. »Sastavljanje i ažuriranje planova za razvoj jedinica lokalne samouprave«.

Prihvatljivi prijavitelji su općine i gradovi s najviše 10.000 stanovnika, a koji udovoljavaju uvjetima i kriterijima propisanim Pravilnikom i ovim natječajem.

Prihvatljiva ulaganja su:
a) izrada ili izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja općine ili grada,
b) izrada ili izmjena i dopuna Strateškog razvojnog programa općine ili grada,
c) izrada ili izmjena i dopuna Strateških planova razvoja pojedinih gospodarskih sektora na području općine/grada koji je korisnik.

Više informacija o natječaju za provedbu operacije 7.1.1. pronađite ovdje.

Izvor: aprrr.hr