Savjeti - provedba projekata

Nova pravila javne nabave u EU projektima
  • Objavljeno:
  • 01.09.2014.

1. srpnja 2013. godine Hrvatska je postala punopravnom članicom Europske unije te nam je to donijelo mnoge novitete u pogledu korištenja sredstava iz EU fondova. Za početak, Hrvatskoj su na raspolaganju sredstva iz strukturnih fondova koji su zamijenili dosadašnji Instrument pretpristupne pomoći, tzv. IPA. U skladu s time promijenila su se i pravila javne nabave u EU projektima. Dosad su se postupci javne nabave u projektima financiranim sredstvima iz Europske unije provodili sukladno Praktičnom vodiču kroz procedure ugovoranja pomoći EU trećim zemljama, tj. PRAG-u. Ulaskom Hrvatske u Europsku uniju sve javne nabave, kao i one u EU projektima, provodit će se sukladno hrvatskom Zakonu o javnoj nabavi.

Zakon o javnoj nabavi donosi mnoge novosti u usporedbi s PRAG-om, a ovaj članak donosi pregled najvažnijih razlika počevši od europskih pragova za javne nabave roba, usluga i radova. Naime, iako se ključni iznosi, tj. pragovi za javne nabave roba, usluga i radova nisu promijenili, oni se sada izražavaju u kunama. Ovako je to izgledalo dok se primjenjivao PRAG.

Usluge Vrijednost nabave Vrsta postupka
Iznad 200.000 eura Međunarodni ograničeni postupak s prethodnom objavom
Ispod 200.000 eura Pregovarački postupak bez prethodne objave
Ispod 10.000 eura Jedna ponuda

 

Roba Vrijednost nabave Vrsta postupka
Iznad 150.000 eura Međunarodni otvoreni postupak s prethodnom objavom
60.000 – 150.000 eura Lokalni otvoreni postupak
Ispod 60.000 eura Pregovarački postupak bez prethodne objave
Ispod 10.000 eura Jedna ponuda

 

Radovi Vrijednost nabave Vrsta postupka
Iznad 5.000.000 eura Međunarodni otvoreni postupak s prethodnom objavom
300.000 – 5.000.000 eura Lokalni otvoreni postupak
Ispod 300.000 eura Pregovarački postupak bez prethodne objave
Ispod 10.000 eura Jedna ponuda

Usporedimo li pragove po kojima se prije provodila javna nabava u EU projektima s novim pragovima, razvidno je kako je procedura pojednostavljena te se više ne dijeli na nabave roba, usluga i radova, već su pragovi za sve nabave u EU projektima jednaki. Sukladno Zakonu o javnoj nabavi, za robu i usluge do 200.000 kuna i radove do 500.000 kuna ne primjenjuju se postupci javne nabave, već naručitelji internim aktima sami određuju procedure.

Osim promjene u pragovima, došlo je i do promjene pri odabiru samog postupka javne nabave. Naime, PRAG je određivao koji postupak naručitelji moraju provesti sukladno procijenjenoj vrijednosti nabave. Tako se za nabave roba i usluga veće od 300.000 eura mogao koristiti isključivo ograničeni postupak, dok se za nabave radova veće od 5.000.000 eura mogao koristiti isključivo međunarodni otvoreni postupak. Zakon o javnoj nabavi propisuje da naručitelji slobodno biraju između otvorenog i ograničenog postupka javne nabave neovisno o vrijednosti iste. Promjene su vidljive i kod drugih postupaka javne nabave o čemu ćemo detaljnije u članku posvećenom tom dijelu Zakona o javnoj nabavi.

Do promjena je došlo i kod žalbenog postupka. Dok kod PRAG-a iznesene žalbe nisu imale suspenzivni učinak na postupak javne nabave, Zakon o javnoj nabavi propisuje da se postupci moraju zaustaviti do rješavanja izrečene žalbe. Također valja napomenuti kako su u PRAG-u naručitelji bili nadležni za rješavanje žalbi, dok Zakon o javnoj nabavi definira nadležno tijelo za rješavanje žalbi, a riječ je o Državnoj komisiji za kontrolu postupaka javne nabave.

Svakako valja napomenuti kako se u projektima financiranim iz EU fondova u kojima su prijavitelji poduzeća koja nisu obveznici Zakona o javnoj nabavi koristi Dodatak 6. Pravila javne nabave za subjekte koji nisu obveznici Zakona o javnoj nabavi. Riječ je o proceduri koja je nešto drukčija od procedura iz Zakona o javnoj nabavi te se odnosi na privatna poduzeća koja svoje projekte prijavljuju na natječaje iz strukturnih fondova. U tom slučaju, na njih se primjenjuju sljedeća pravila:

Vrijednost nabave Vrsta postupka
Do 150.000 kn Izravna dodjela ugovora
Od 150.000 do 500.000 kn Pregovarački postupak bez objavljivanja
Iznad 500.000 kn Otvoreni postupak s objavljivanjem obavijesti o nabavi

 

 

 

 

Kao što je vidljivo iz tablice, nabave do 150.000 kuna odvijaju se po principu izravne dodjele ugovora dok se za nabave od 150.000 do 500.000 kn koristi pregovarački postupak bez objavljivanja pri kojem naručitelj potencijalnim ponuditeljima šalje poziv na nadmetanje. Ukoliko nabava vrijedi 150.000 kn ili manje, naručitelji mogu izravno dodijeliti ugovor dobavljaču po svojem izboru.

Problem nastaje kod nabava vrijednosti iznad 500.000 kn u kojima prijavitelji moraju primijeniti otvoreni postupak s objavljivanjem obavijesti o nabavi u odgovarajućem glasilu.

Ova se pravila primjenjuju na sve nabave neovisno o tome nabavlja li naručitelj usluge, radove ili robu dok je prije ulaska u EU pragove određivao predmet nabave što je vidljivo u tablicama koje smo naveli gore.