Zaželi – Program zapošljavanja žena UP.02.1.1.05; Otvoreni poziv
  • Objavljeno:
  • 03.07.2017.

Vrsta natječaja: Bespovratna sredstva
Država: Hrvatska
Tema/sektor: Zapošljavanje, Ostalo
Datum otvaranja natječaja: 30.06.2017.
Rok za prijavu: 31.12.2020.
Iznosi sredstava €: 13.333.333
Prijavitelji: Jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave, Udruge, Sindikati, Neformalna udruženja i inicijative, Ostalo, Neprofitne organizacije
Natječajna dokumentacija: Preuzmite datoteku

Opći cilj: Omogućiti pristup zapošljavanju i tržištu rada ženama pripadnicama ranjivih skupina s naglaskom na teško dostupna, ruralna područja i otoke.

Specifični ciljevi: Osnažiti i unaprijediti radni potencijal teže zapošljivih žena i žena s nižom razinom obrazovanja, zapošljavanjem u lokalnoj zajednici koje će ublažiti posljedice njihove nezaposlenosti i rizika od siromaštva, te ujedno potaknuti socijalnu uključenost i povećati razinu kvalitete života krajnjih korisnika.

Prihvatljivi prijavitelji:
– jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave;
– neprofitne organizacije.

Obavezni partneri:
– regionalni ili područni ured Hrvatskog zavoda za zapošljavanje;
– Centar za socijalnu skrb.

Ostali partneri na projektu mogu biti:
– udruga;
– jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave;
– vjerska zajednica;
– ustanova koja ima registriranu djelatnost pružanja usluga starijim i/ili nemoćnim osobama.

Prihvatljive aktivnosti:
– zapošljavanje žena iz ciljnih skupina u svrhu potpore i podrške starijim osobama i osobama u nepovoljnom položaju kroz programe zapošljavanja u lokalnoj zajednici;
– obrazovanje i osposobljavanje žena iz ciljanih skupina koje će pružati potporu i podršku starijim osobama i osobama u nepovoljnom položaju;
– promidžba i vidljivost;
– upravljanje projektom i administracija.

Ukupan iznos bespovratnih sredstva: 1.000.000.000,00 HRK

Najniži iznos bespovratnih sredstava: 900.000,00 HRK

Najviši iznos bespovratnih sredstava: 10.000.000,00 HRK

Intenzitet potpore: 100%

Krajnji rok prijave: 31. prosinca 2020.g.

Poziv se vodi u modalitetu otvorenog trajnog Poziva na dostavu projektnih prijedloga. U modalitetu trajnog Poziva, projekti se odabiru za financiranje do iscrpljenja financijske omotnice.

VAŽNO!! 24.07.2017. Objavljene su izmjene i dopune natječajne dokumentacije. Dokumenti su dostupni za preuzimanje.

VAŽNO!! 13.09.2017. Obavijest o obustavi poziva na određeno vrijeme

Slijedom velikog broja zaprimljenih projektnih prijedloga za Poziv „Zaželi – Program zapošljavanja žena“, broj poziva: UP.02.1.1.05., odnosno zaprimanja projektnih prijedloga koji iznosima dosežu 150% ukupno raspoloživih sredstava ovog Poziva, Ministarstvo rada i mirovinskoga sustava, Upravljačko tijelo Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020., sukladno točki 5.5. Obustava, ranije zatvaranje i produženje roka za dostavu projektnih prijedloga važećih Uputa za prijavitelje, objavljuje obustavu zaprimanja projektnih prijedloga u okviru otvorenog trajnog poziva „Zaželi – Program zapošljavanja žena“ na određeno vrijeme.
Poziv se obustavlja u periodu od dana 13. rujna 2017. godine u 16:00 sati do kraja dana 31. listopada 2017. godine.

Svi projektni prijedlozi predani unutar razdoblja u kojem je ovaj Poziv obustavljen, neće biti uključeni u postupak dodjele te ih se neće uzeti u razmatranje u slučaju ponovnog otvaranja Poziva.

VAŽNO!! 31.10.2017. Obavijest o produljenju obustave Poziva „Zaželi-Program zapošljavanja žena“
Zbog iznimno velikog broja zaprimljenih projektnih prijedloga te činjenice kako do trenutka predmetne obavijesti za sve projektne prijedloge postupak dodjele nije u potpunosti okončan, Ministarstvo rada i mirovinskoga sustava, Upravljačko tijelo Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020., sukladno točci 5.5. Obustava, ranije zatvaranje i produženje roka za dostavu projektnih prijedloga važećih Uputa za prijavitelje, objavljuje produljenje obustave zaprimanja projektnih prijedloga do 19. siječnja 2018. godine za otvoreni trajni poziv „Zaželi – Program zapošljavanja žena“ (UP.02.1.1.05.).

Svi projektni prijedlozi predani unutar razdoblja u kojem je predmetni Poziv obustavljen, neće biti uključeni u postupak dodjele te ih se neće uzeti u razmatranje u slučaju ponovnog otvaranja Poziva.

14.2.2018.VAŽNO!

Ministarstvo rada i mirovinskoga sustava povećalo je dostupna financijska sredstva za predmetni Poziv za 599.100.000,00 kn, čime ukupna financijska alokacija za Poziv “Zaželi-Program zapošljavanja žena” (UP.02.1.1.05.) iznosi ukupno 1.000.000.000,00 HRK.

Obzirom na navedeno, nove projektne prijedloge moguće je podnositi istekom roka obustave, odnosno počevši od 15. veljače 2018. godine od 00:00:01 sati.

Izmjenjenjenu natječajnu dokumentacije za predmetni Poziv možete preuzeti OVDJE.

15.3.2018. VAŽNO!

Ministarstvo rada i mirovinskoga sustava objavljuje obustavu zaprimanja projektnih prijedloga u okviru navedenog Poziva na određeno vrijeme od dana 15. ožujka 2018.g. u 16:00 sati do kraja dana 14. srpnja 2018.g.

Ukoliko su vam potrebne konzultantske usluge za ovaj natječaj javite se na info@eu-projekti.com