Uključivanje djece i mladih u riziku od socijalne isključenosti te osoba s invaliditetom i djece s teškoćama u razvoju u zajednicu kroz šport UP.02.1.1.08. Otvoreni trajni poziv
  • Objavljeno:
  • 11.06.2018.

Vrsta natječaja: Bespovratna sredstva
Država: Hrvatska
Tema/sektor: Socijalna uključenost, Sport
Datum otvaranja natječaja: 08.06.2018.
Rok za prijavu: 31.12.2019.
Iznosi sredstava €: 6.775.067
Prijavitelji: Udruge, Fakulteti, Osnovne škole, Srednje škole, Neprofitne organizacije
Partneri: Jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave, Udruge, Fakulteti, Osnovne škole, Srednje škole, Ustanove, Pravne osobe vjerskih zajednica registrirane kao neprofitne organizacije te javne ustanove u sustavu visokog obrazovanja
Natječajna dokumentacija: Preuzmite datoteku

Cilj Poziva: opći cilj jest povećati uključenost djece i mladih u riziku od socijalne isključenosti i/ili osoba s invaliditetom u zajednicu kroz šport. Specifični ciljevi su povećati dostupnost besplatnih športskih sadržaja s ciljem uključivanja djece i mladih u riziku od socijalne isključenosti te poboljšati pristup i sudjelovanje u športskim sadržajima za osobe s invaliditetom i djecu s teškoćama u razvoju s ciljem povećanja socijalne uključenosti.

Prihvatljivi prijavitelji: organizacija civilnog društva upisana u registar udruga i registar športske djelatnosti, ustanova upisana u registar športske djelatnosti, osnovna škola prema popisu Ministarstva znanosti i obrazovanja, srednja škola prema popisu Ministarstva znanosti i obrazovanja, sveučilište, fakultet, umjetnička akademija, veleučilište ili visoka škola prema popisu Ministarstva znanosti i obrazovanja, ustanova socijalne skrbi: dom socijalne skrbi i centar za pružanje usluga u zajednici.

Prihvatljivi partneri: organizacija civilnog društva upisane u registar športske djelatnosti, ustanova upisane u registar športske djelatnosti, osnovna škola prema popisu Ministarstva znanosti i obrazovanja, srednja škola prema popisu Ministarstva znanosti i obrazovanja, sveučilišta, fakulteti, umjetničke akademije, veleučilišta i visoke škole prema popisu Ministarstva znanosti i obrazovanja, udruge, neovisno o području djelovanja, vjerske zajednice, ustanove socijalne skrbi: centar za socijalnu skrb, dom socijalne skrbi i centar za pružanje usluga u zajednici, zaklade, jedinice lokalne ili regionalne samouprave, međunarodne organizacije, vijeća nacionalnih manjina, koordinacija i drugi oblik udruživanja nacionalnih manjina koji se osnivaju u skladu s međunarodnim ugovorima.

Prihvatljive aktivnosti:

Komponenta 1 – Aktivnosti povećanja dostupnosti besplatnih športskih aktivnosti za djecu i mlade u dobi do 29 godina u riziku od socijalne isključenosti:
– organiziranje slobodnog vremena djece i mladih kroz razvoj i provođenje športskih aktivnosti s ciljem uključivanja djece i mladih u riziku od socijalne isključenosti (obvezna aktivnost)
– osiguravanje odgovarajuće opreme za sudionike športskih i rekreativnih aktivnosti projekta
– aktivnosti interdisciplinarne suradnje s ciljem podizanja svijesti o važnosti i mogućnostima kvalitetnog provođenja slobodnog vremena kroz športske aktivnosti
– jačanje kapaciteta trenera, športskih instruktora i  voditelja aktivnosti.

Komponenta 2 – Aktivnosti usmjerene na osobe s invaliditetom i djecu s teškoćama u razvoju:
– aktivnosti unapređenja i proširenja športskih i rekreativnih aktivnosti za osobe s invaliditetom i djecu s teškoćama u razvoju, (obvezna aktivnost)
– aktivnosti integriranja osoba s invaliditetom i djece s teškoćama u razvoju u redovite programe športskih i rekreativnih aktivnosti (obvezna aktivnost)
– manji infrastrukturni zahvati za osiguranje pristupačnosti športskim građevinama osobama s invaliditetom i djeci s teškoćama u razvoju (obvezna aktivnost)
– izrada plana i programa športskih i rekreativnih aktivnosti za osobe s invaliditetom i djecu s teškoćama u razvoju
– osiguravanje odgovarajuće opreme kojom se doprinosi proširenju športskih i rekreativnih aktivnosti za osobe s invaliditetom i djecu s teškoćama u razvoju
– jačanje kapaciteta trenera, športskih instruktora i voditelja
– osiguravanje potrebne asistencije za sudjelovanje u športskim aktivnostima (uključujući i dolazak na aktivnosti)
– aktivnosti interdisciplinarne suradnje s ciljem podizanja svijesti o važnosti i mogućnostima sudjelovanja osoba s invaliditetom i djece s teškoćama u razvoju u športskim aktivnostima te s ciljem poticanja športskih klubova na inkluzivnost.

Ukupan iznos bespovratnih sredstava: 50.000.000,00 HRK

Najniži iznos bespovratnih sredstava: od 150.000,00 HRK do 400.000,00 HRK

Najviši iznos bespovratnih sredstava: od 1.000.000,00 HRK do 1.500.000,00 HRK

Krajnji rok prijave: 31. prosinca 2019.g.

Ukoliko su vam potrebne konzultantske usluge za ovaj natječaj javite se na info@eu-projekti.com.