Razvoj poduzetništva u gradu Kninu K.K.08.2.1.14 Otvoreni poziv
  • Objavljeno:
  • 07.12.2017.

Vrsta natječaja: Bespovratna sredstva
Država: Hrvatska
Tema/sektor: Infrastruktura
Datum otvaranja natječaja: 30.04.2018.
Rok za prijavu: 28.06.2019.
Iznosi sredstava €: 2.966.666
Prijavitelji: Mala i srednja poduzeća
Natječajna dokumentacija: Preuzmite datoteku

Cilj Poziva: održiva fizička, socijalna i gospodarska regeneracija Grada Knina s ciljem smanjenja socijalnih nejednakosti, isključenosti i siromaštva.

Prihvatljivi prijavitelji:
– pravne ili fizičke osobe koje su mikro, malo ili srednje poduzeće sukladno definiciji malih i srednjih poduzeća na način utvrđen u Prilogu I. Definicija malih i srednjih poduzeća Uredbe (EU) br. 651/2014

Prihvatljive aktivnosti:
Regionalne potpore:
- ulaganje u materijalnu imovinu vezano uz početno ulaganje i početno ulaganje u korist nove ekonomske djelatnosti
– ulaganje u nematerijalnu  imovinu vezano uz početno ulaganje i početno ulaganje u korist nove ekonomske djelatnosti
De minimis potpore:
– ulaganje u materijalnu imovinu
– ulaganje u nematerijalnu imovinu
– vanjske usluge za ulaganje u unaprjeđenje proizvoda i usluga
– ulaganje u marketing i promociju proizvoda i usluga
– ulaganje u edukacije, stručno osposobljavanje i stjecanje novih znanja zaposlenika
– priprema prijave na ovaj Poziv
– provedba nabave za potrebe projekta
– revizija projekta
– informiranje i vidljivost
– upravljanje projektom
– promicanje horizontalnih načela

Ukupan iznos bespovratnih sredstava: 22.250.000,00 HRK
Regionalne potpore – 10.000.000,00 HRK
De minimis potpore – 12.250.000,00 HRK

Najniži iznos bespovratnih sredstava:
Regionalne potpore – 500.000,00 HRK
De minimis potpore – 30.000,00 HRK

Najviši iznos bespovratnih sredstava:
Regionalne potpore – 3.000.000,00 HRK
De minimis potpore – 500.000,00 HRK

Krajnji rok prijave: 28. lipnja 2019.g.

Dostava projektnog prijedloga dozvoljena je najranije od  30.04.2018. godine.

VAŽNO – 1. IZMJENA POZIVA

Obavještavamo potencijalne prijavitelje kako je u sklopu Poziva za dostavu projektnih prijedloga u otvorenom postupku dodjele bespovratnih sredstava „Razvoj poduzetništva u Gradu Kninu, referentna oznaka: KK.08.2.1.14, Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije dana 29.12.2017. objavilo prvu izmjena Poziva objavljenog dana 7.12.2017., kojom se između ostalog izmjenjuje rok za zaprimanje projektnih prijedloga.

Ukoliko su vam potrebne konzultantske usluge za ovaj natječaj javite se na info@eu-projekti.com.