Provedba Intervencijskog plana Grada Vukovara; Ograničeni poziv
  • Objavljeno:
  • 31.03.2017.

Vrsta natječaja: Bespovratna sredstva
Država: Hrvatska
Tema/sektor: Infrastruktura, Ostalo
Datum otvaranja natječaja: 31.03.2017.
Rok za prijavu: 30.06.2022.
Iznosi sredstava €: 16.420.434
Prijavitelji: Jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave
Partneri: Jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave, Mala i srednja poduzeća, Velika poduzeća, Udruge, Razvojne agencije, Ustanove, Ostalo
Natječajna dokumentacija: Preuzmite datoteku

Predmet Poziva: provedba Intervencijskog plana Grada Vukovara kroz ulaganja predviđena Akcijskim planom.

Svrha (cilj) Poziva: održiva fizička, socijalna i gospodarska regeneracija Grada Vukovara  s ciljem smanjenja socijalnih nejednakosti, isključenosti i siromaštva.

Ukupan iznos bespovratnih sredstava: 123.153.260,00 HRK

Intenzitet potpore: do 85% prihvatljivih izdataka.

Poziv na dostavu projektnih prijedloga upućuje se unaprijed određenom prijavitelju – Gradu Vukovaru koji je jedini prihvatljiv prijavitelj u smislu ovog Poziva.

Prijavitelj može prijaviti i provoditi projekt samostalno ili u partnerstvu.

Prihvatljivi partneri u smislu ovog Poziva mogu biti:

- Fond za obnovu i razvoj Grada Vukovara;

- Javne ustanove osnovane od strane Republike Hrvatske ili jedinice lokalne i regionalne (područne) samouprave;

- Javna poduzeća u većinskom javnom vlasništvu;

- Regionalni koordinatori i lokalne razvojne agencije;

- Turističke zajednice;

- Udruge.

Prihvatljive aktivnosti:

- gradnja nove građevine; adaptacija, rekonstrukcija i/ili uklanjanje postojeće građevine;  uređenje i opremanje građevina javne infrastrukture na području grada Vukovara;

- kupnja nekretnina (uključujući i pripadajuće izgrađeno zemljište) i zemljišta za potrebe projekata planiranih IP-om Grada Vukovara;

- kupnja dostavnog vozila potrebnog za provedbu projektnih aktivnosti;

- priprema projektne i tehničke dokumentacije;

- reguliranje doprinosa neophodnih za dobivanje svih potrebnih suglasnosti/odobrenja povezanih uz projektnu dokumentaciju;

- priključci, radovi na priključcima i doprinosi vezani uz stavljanje infrastrukture u funkciju;

- stručni nadzor radova;

- projektantski nadzor;

- zaštita na radu u fazi izvođenja radova – Koordinator II;

- edukacija i razvoj kapaciteta ciljanih skupina projekta;

- popratne promotivne aktivnosti s ciljem podizanja vidjljivosti projektnih aktivnosti i EU financiranja te diseminacije rezultata;

- aktivnosti za promicanje horizontalnih načela Europske unije;

- financijska revizija ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava;

- aktivnosti upravljanja projektom.

Krajnji rok prijave: 30. lipnja 2022. g.

Ukoliko su vam potrebne konzultantske usluge za ovaj natječaj javite se na info@eu-projekti.com.