Poziv za sufinanciranje izrade Strateške dokumentacije razvoja vodnih putova i luka unutarnjih voda Republike Hrvatske za razdoblje 2018.-2028.; KK.07.1.1.02 Ograničeni poziv
  • Objavljeno:
  • 25.05.2017.

Vrsta natječaja: Bespovratna sredstva
Država: Hrvatska
Tema/sektor: Promet, Infrastruktura
Datum otvaranja natječaja: 25.05.2017.
Rok za prijavu: 26.07.2017.
Iznosi sredstava €: 1.333.333
Prijavitelji: Ostalo
Natječajna dokumentacija: Preuzmite datoteku

Opći cilj: uklanjanje uskih grla u osnovnoj mreži TEN–T unutarnjih plovnih kako bi se povećala mobilnost i održivost međunarodnog teretnog tranzita kroz Hrvatsku.

Specifični cilj:
- izrada Strategije razvoja riječnog prometa za razdoblje 2018.-2028,
- strateške procjene utjecaja na okoliš temeljem izrađene Strategije,
– izrada Srednjoročnog plana razvitka vodnih putova i luka unutarnjih voda Republike Hrvatske za razdoblje 2018.-2028,
– revizije svih pojedinačnih Masterplanova luka Vukovar, Osijek i Slavonski Brod.

Ukupan iznos bespovratnih sredstava: 10.000.000,00 HRK

Prihvatljivi prijavitelj: Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture, Uprava pomorske i unutarnje plovidbe, brodarstva, luka i pomorskog dobra

Prihvatljive aktivnosti: 
– izrada Strategije razvoja riječnog prometa za razdoblje 2018.-2028.
– provedba postupka strateške procjene utjecaja na okoliš 1 za Strategiju razvoja riječnog prometa za razdoblje 2018.-2028.
– izrada Srednjoročnog plana razvitka vodnih putova i luka unutarnjih voda Republike Hrvatske za razdoblje 2018.-2028.
– revizija Masterplana luke Vukovar
– revizija Masterplana luke Osijek
– revizija Masterplana luke Slavonski Brod
– promidžba i vidljivost
– upravljanje projektom i administracija

Krajnji rok prijave: 26. srpnja 2017.g.

Ukoliko su vam potrebne konzultantske usluge za ovaj natječaj javite se na info@eu-projekti.com.