Podrška daljnjem procesu deinstitucionalizacije i transformacije domova socijalne skrbi za osobe s invaliditetom UP.02.2.2.04 (Ograničeni poziv)
  • Objavljeno:
  • 21.03.2017.

Vrsta natječaja: Bespovratna sredstva
Država: Hrvatska
Tema/sektor: Ostalo, Socijalna uključenost
Datum otvaranja natječaja: 20.03.2017.
Rok za prijavu: 31.12.2020.
Iznosi sredstava €: 18.000.000
Prijavitelji: Ostalo
Natječajna dokumentacija: Preuzmite datoteku

Cilj: daljnja podrška procesu deinstitucionalizacije i prevencije institucionalizacije osoba s invaliditetom i djece s teškoćama u razvoju te osiguravanje njihova prava na život u obitelji i zajednici.

Prihvatljivi prijavitelji:  ustanove socijalne skrbi koje pružaju usluge osobama s invaliditetom definirane u Operativnom planu deinstitucionalizacije i transformacije domova socijalne skrbi i drugih pravnih osoba koje obavljaju djelatnost socijalne skrbi u Republici Hrvatskoj 2014. – 2016. i to kako slijedi: 18 ustanova socijalne skrbi:

- Dom za odrasle osobe Bjelovar;

- Dom za odrasle osobe Blato, Korčula;

- Centar za rehabilitaciju Pula;

- Dom za odrasle osobe „Vila Maria“, Pula;

- Centar za pružanje usluga u zajednici Ozal;

- Dom za odrasle osobe „Bidružica“- Desinić;

- Centar za pružanje usluga u zajednici „JA kao i TI“ – Osijek;

- Dom za odrasle osobe „Ljeskovica“;

- Centar za rehabilitaciju Rijeka;

- Dom za odrasle osobe „Turnić“ Rijeka;

- Centar za odgoj i obrazovanje „Juraj Bonači“ – Split;

- Centar za rehabilitaciju „Fra Ante Sekelez“ Vrlika;

- Centar za rehabilitaciju „Mir“, Kaštel Novi – Rudine;

- Dom za odrasle osobe „Trogir“;

- Centar za rehabilitaciju „Mala Terezija“ – Vinkovci;

- Centar za rehabilitaciju „Stančić“ – Dugo Selo;

- Centar za rehabilitaciju Zagreb;

- Dom za odrasle osobe Zagreb.

Prihvatljive aktivnosti: grupirane su po elementima projekta:

- Upravljanje projektom i administracija;

- Aktivnosti za poboljšanje pristupa visokokvalitetnim socijalnim uslugama, u svrhu sprječavanja institucionalizacije i podrške procesu deinstitucionalizacije;

- Aktivnosti za jačanje kapaciteta stručnjaka u pružanju usluga alternativnih oblika skrbi i socijalnih usluga za djecu s teškoćama u razvoju/ osobe s invaliditetom;

- Aktivnosti za podizanje svijesti javnosti o procesu deinstitucionalizacije putem aktivnosti podizanja svijesti javnosti;

- Promidžba i vidljivost.

Ukupan iznos bespovratnih sredstava: 135.000.000,00 HRK

Najniži iznos bespovratnih sredstava: 765.000,00 HRK

Najviši iznos bespovratnih sredstava: 11.475.000,00 HRK

Intenzitet potpore: do 100%

Krajnji rok prijave: ističe danom odobrenja posljednjeg projektnog prijedloga koji udovolji svim kriterijima utvrđenima za predmetni postupak dodjele, a kojima se iscrpljuju raspoloživa financijska sredstva.

Ukoliko su vam potrebne konzultantske usluge za ovaj natječaj javite se na info@eu-projekti.com.