Poboljšanje pristupa primarnoj zdravstvenoj zaštiti s naglaskom na udaljena i deprivirana područja kroz ulaganja u potrebe pružatelja usluga zdravstvene zaštite na primarnoj razini
  • Objavljeno:
  • 10.01.2017.

Vrsta natječaja: Bespovratna sredstva
Država: Hrvatska
Tema/sektor: Zdravlje
Datum otvaranja natječaja: 18.07.2016.
Rok za prijavu: 31.12.2020.
Iznosi sredstava €: 22.906.666
Prijavitelji: Jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave
Natječajna dokumentacija: Preuzmite datoteku

U okviru ovog Poziva planira se provedba operacije 9a1.1 Poboljšanje pristupa primarnoj zdravstvenoj zaštiti s naglaskom na udaljena i deprivirana područja kroz ulaganja u potrebe pružatelja usluga zdravstvene zaštite na primarnoj razini, koja uključuje aktivnosti navedene u točci 3.2 Uputa za prijavitelje, a koje će se provoditi u 18 prihvatljivih županija (područja iz I. i II. skupine po indeksu razvijenosti i otoci).

Prihvatljivim županijama u svojstvu korisnika na raspolaganju je ukupno 171.800.000,00 HRK bespovratnih sredstava koja se dodjeljuju putem ovog postupka dodjele.

Dozvoljene aktivnosti podijeljene su u dvije grupe:

1. Grupa 1 – Kupovina opreme kojom se doprinosi proširenju usluge primarne zdravstvene zaštite u prihvatljivom području te doprinosi smanjenju upućivanja pružatelja primarne zdravstvene skrbi u bolnice – 110.600.000,00 HRK

2. Grupa 2 – Manji infrastrukturni zahvati na domovima zdravlja kako bi se uskladili sa Pravilnikom o minimalnim uvjetima u pogledu prostora, radnika i medicinsko-tehničke opreme za obavljanje zdravstvene djelatnosti – 61.200.000,00 HRK

Poziv se vodi kao trajni ograničeni poziv na dostavu projektnih prijedloga do iskorištenja sredstava, s mogućnošću dostave / slanja projektnih prijedloga od 1. rujna 2016. godine do 31. prosinca 2020. godine.

05. 09. 2016. – VAŽNO – I. IZMJENA POZIVA!!!

17.05.2017. – VAŽNO 
Ovim putem Vas obavještavamo da je Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije promijenilo adresu te posluje na novoj adresi:
Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije
Miramarska cesta 22
10 000 Zagreb

Također, promijenjena je i adresa Komisije za razmatranje prigovora te je ubuduće prigovore za predmetni Poziv na dostavu projektnih prijedloga potrebno podnositi na adresu:
Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije
Upravljačko tijelo za Operativni program „Konkurentnost i kohezija 2014. – 2020.“
Komisija za razmatranje prigovora
Miramarska cesta 22
10 000 Zagreb
Telefonski kontakti i elektroničke pošte ostali su nepromijenjeni.

12. 06. 2017. – VAŽNO – II. IZMJENA POZIVA!!!

Obavještavamo Vas kako je u sklopu Poziva za dostavu projektnih prijedloga u ograničenom postupku dodjele bespovratnih sredstava trajnog modaliteta Poboljšanje pristupa primarnoj zdravstvenoj zaštiti s naglaskom na udaljena i deprivirana područja kroz ulaganja u potrebe pružatelja usluga zdravstvene zaštite na primarnoj razini“ (Poziv), referentna oznaka: KK.08.1.1.02., prihvatljivim prijaviteljima dostavljena druga izmjena Poziva. 

Druga izmjena natječajne dokumentacije dostavljen je prihvatljivim prijaviteljima.

Prvi ispravak sažetka Poziva može se preuzeti ovdje.

Ukoliko su vam potrebne konzultantske usluge za ovaj natječaj javite se na info@eu-projekti.com