Poboljšanje isplativosti i pristupa dnevnim bolnicama i/ili dnevnim kirurgijama
  • Objavljeno:
  • 19.07.2016.

Vrsta natječaja: Bespovratna sredstva
Država: Hrvatska
Tema/sektor: Zdravlje
Datum otvaranja natječaja: 18.07.2016.
Rok za prijavu: 31.12.2020.
Iznosi sredstava €: 96.730.666
Prijavitelji: Ministarstva, Ostalo
Natječajna dokumentacija: Preuzmite datoteku

U okviru ovog Poziva planira se provedba operacija 9a2.1 Poboljšanje isplativosti i pristupa dnevnim bolnicama i/ili dnevnim kirurgijama koja uključuje aktivnosti navedene u točki 2.7 Uputa, a koje će se provoditi u dvije grupe korisnika, Ministarstvo zdravlja u grupi 1 i 28 kliničkih bolničkih centara, kliničkih bolnica, klinika i općih bolnica u grupi 2. Navedeni korisnici grupe 2 prihvatljivih korisnika određeni su Naci­onalnom strategijom razvoja zdravstva 2012. – 2020. i Nacionalnim planom razvoja kliničkih bolničkih centara, kliničkih bolnica, klinika i općih bolnica u republici hrvatskoj 2015. – 2016., a navedeni su u Odluci ministra zdravlja od 4. srpnja 2016. godine.

Dodjela bespovratnih sredstava unaprijed određenim prijaviteljima kako bi se povećala isplativost i održivost zdravstvenog sustava u Republici Hrvatskoj kroz poboljšanje učinkovitosti i pristupa dnevnim bolnicama i dnevnim kirurgijama smanjenjem broja prijema na akutne bolničke odjele obuhvaćene Nacionalnim planom za najmanje 10%.

Prihvatljivi prijavitelji

Grupa 1:

– Ministarstvo zdravlja

Grupa 2:

1. Klinički bolnički centar Zagreb

2. Klinički bolnički centar »Sestre milosrdnice«

3. Klinički bolnički centar Osijek

4. Klinički bolnički centar Rijeka

5. Klinički bolnički centar Split

6. Klinička bolnica Dubrava

7. Klinička bolnica »Merkur«

8. Klinika za infektivne bolesti »Dr. Fran Mihaljević«

9. Klinika za ortopediju Lovran

10. Klinička bolnica »Sveti Duh«

11. Opća bolnica »Dr. Josip Benčević« Slavonski Brod

12. Opća bolnica Zadar

13. Opća bolnica Dubrovnik

14. Opća bolnica Pula

15. Opća bolnica Varaždin

16. Županijska bolnica Čakovec

17. Opća bolnica Bjelovar

18. Opća bolnica Karlovac

19. Opća bolnica »Dr. Tomislav Bardek« Koprivnica

20. Opća bolnica Zabok i bolnica hrvatskih veterana

21. Opća bolnica »Dr. Ivo Pedišić« Sisak

22. Opća županijska bolnica Požega

23. Opća bolnica Virovitica

24. Opća županijska bolnica Vukovar i bolnica hrvatskih veterana

25. Opća županijska bolnica Vinkovci

26. Opća bolnica Šibensko-kninske županije

27. Opća bolnica Gospić

28. Opća i veteranska bolnica »Hrvatski ponos« Knin

Ukupna raspoloživa bespovratna sredstva za ovaj Poziv iznose 725.480.000,00 HRK. Bespovratna sredstva mogu se po pojedinom projektu dodijeliti u skladu sa sljedećim minimalnim i maksimalnim iznosima:

Grupa 1, ukupno dostupno 101.768.730,00 HRK, od čega je minimalan iznos 0,00 HRK, a maksimalan 101.768.730,00 HRK.

Grupa 2, ukupno dostupno 623.711.270,00 HRK , od čega je minimalan iznos 500.000,00 HRK, a maksimalan 50.000.000,00 HRK.

Poziv se vodi kao trajno otvoreni Poziv na dostavu projektnih prijedloga do iskorištenja sredstava, s krajnjim rokom dostave projektnih prijedloga do 31.12.2020. godine.

Dostava projektnog prijedloga dozvoljena je najranije od 19. rujna 2016. godine.

01.09.2016. – VAŽNO – I. IZMJENA POZIVA!!!

17.03.2017. – VAŽNO – II. IZMJENA POZIVA!!!

Drugi ispravak sažetka Poziva može se preuzeti ovdje. 

17.05.2017. – VAŽNO!

Ovim putem Vas obavještavamo da je Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije promijenilo adresu te posluje na novoj adresi:

Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije

Miramarska cesta 22

10 000 Zagreb

Također, promijenjena je i adresa Komisije za razmatranje prigovora te je ubuduće prigovore za predmetni Poziv na dostavu projektnih prijedloga potrebno podnositi na adresu:

Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije

Upravljačko tijelo za Operativni program „Konkurentnost i kohezija 2014. – 2020.“

Komisija za razmatranje prigovora

Miramarska cesta 22

10 000 Zagreb

Telefonski kontakti i elektroničke pošte ostali su nepromijenjeni.

23. 08. 2017. – VAŽNO – IV. IZMJENA POZIVA!

Obavještavamo Vas kako je u sklopu Poziva za dostavu projektnih prijedloga u ograničenom postupku dodjele bespovratnih sredstava trajnog modaliteta Poboljšanje isplativosti i pristupa dnevnim bolnicama i/ili dnevnim kirurgijama (Poziv), referentna oznaka: KK.08.1.2.03, prihvatljivim prijaviteljima dostavljena četvrta izmjena Poziva.

Dokumentaciju Sažetka poziva možete preuzeti ovdje. 

20.11.2017. – VAŽNO – V. IZMJENA POZIVA!

Obavještavamo Vas kako je u sklopu Poziva za dostavu projektnih prijedloga u ograničenom postupku dodjele bespovratnih sredstava trajnog modaliteta Poboljšanje isplativosti i pristupa dnevnim bolnicama i/ili dnevnim kirurgijama (Poziv), referentna oznaka: KK.08.1.2.03, prihvatljivim prijaviteljima dostavljena peta izmjena Poziva.

Dokumentaciju Sažetka poziva možete preuzeti ovdje.

Ukoliko su vam potrebne konzultantske usluge za ovaj natječaj javite se na info@eu-projekti.com