NAJAVA: Uključivanje marginaliziranih skupina u zajednicu kroz kulturne i umjetničke aktivnosti Otvoreni postupak
  • Objavljeno:
  • 04.04.2018.

Natječaj u najavi
Vrsta natječaja: Bespovratna sredstva, Natječaji u najavi
Država: Hrvatska
Tema/sektor: Kultura
Prijavitelji: Jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave, Udruge

Cilj Poziva: socijalno uključivanje i unapređenje kvalitete života pripradnika marginaliziranih skupina kroz sudjelovanje u kulturnim aktivnostima i projektima OCD-a.

Prihvatljivi prijavitelji:
- organizacije civilnog društva u području kulture i umjetnosti
– ustanove u kulturi
– jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave.

Prihvatljive aktivnosti:
organizacija i provedba aktivnosti iz područja kulture i umjetnosti za pripadnike ranjivih skupina
– stručno usavršavanje umjetnika i kulturnih djelatnike u području kulturne i umjetničke edukacije i medijacije usmjerene na ranjive skupine.

Ukupan iznos bespovratnih sredstava: 45.000.000,00 HRK

Najniži iznos bespovratnih sredstava: 100.000,00 HRK

Najviši iznos bespovratnih sredstava: 1.000.000,00 HRK

Intenzitet potpore: 100%

Indikativni datum otvaranja Poziva: listopad 2018.g.

Ukoliko su vam potrebne konzultantske usluge za ovaj natječaj javite se na info@eu-projekti.com.