NAJAVA: Razvoj usluge osobne asistencije za osobe s invaliditetom – faza 2 (MDOMSP) Otvoreni postupak
  • Objavljeno:
  • 04.04.2018.

Natječaj u najavi
Vrsta natječaja: Bespovratna sredstva, Natječaji u najavi
Država: Hrvatska
Tema/sektor: Socijalna uključenost
Prijavitelji: Udruge, Neprofitne organizacije

Cilj Poziva: povećati socijalnu uključenost i unaprijediti kvalitetu života osoba s najtežom vrstom i stupnjem invaliditeta, osoba s intelektualnim i mentalnim oštećenjima kroz pružanje usluge osobne asistencije te povećati socijalnu uključenost i unaprijediti kvalitetu života gluhim, gluhoslijepim i slijepim osobama kroz pružanje usluge videćeg pratitelja i/ili tumača/prevoditelja hrvatskog znakovnog jezika.

Prihvatljivi prijavitelji:
- organizacije civilnog društva
– udruge
– savezi
– zajednice
– mreže
– koordinacije ili drugi oblici udruživanja udruga.

Prihvatljive aktivnosti:
analiza potreba osoba s invaliditeta
– identifikacija i odabir korisnika i osoba koje će biti zaposlene kao osobni asistenti
– edukacije osobnih asistenata i korisnika usluga
– zapošljavanje i korodinacija osobnih asistenata
– pružanje usluge osobne asistencije
– supervizija i evaluacija rada osobnih asistenata.

Ukupan iznos bespovratnih sredstava: 155.000.000,00 HRK

Najniži iznos bespovratnih sredstava: 120.000,00 HRK

Najviši iznos bespovratnih sredstava: 2.000.000,00 HRK

Intenzitet potpore: 100%

Indikativni datum otvaranja Poziva: studeni 2018.g.

Ukoliko su vam potrebne konzultantske usluge za ovaj natječaj javite se na info@eu-projekti.com.