NAJAVA: Razvoj društveno-kulturnih centara
  • Objavljeno:
  • 21.10.2015.

Natječaj u najavi
Vrsta natječaja: Bespovratna sredstva, Natječaji u najavi
Država: Hrvatska
Tema/sektor: Demokratizacija i dobro upravljanje
Iznosi sredstava €: 3.539.160
Prijavitelji: Jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave, Udruge
Natječajna dokumentacija: Preuzmite datoteku

Opći cilj je razvoj kapaciteta organizacija civilnog društva, osobito udruga i socijalnih partnera te jačanja civilnog i socijalnog dijaloga radi boljeg upravljanja.

Specifični cilj je stvaranje poticajno okruženje za razvoj društveno-kulturnih centara temeljenih na konceptu civilno-javnog partnerstva.

Prihvatljivi prijavitelji su organizacije civilnog društva i jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave.

Prihvatljive aktivnosti  su:
·  uspostavljanje društveno-kulturnih centara (DKC) temeljenih na civilno-javnom partnerstvu;
·  organizacijski razvoj DKC-a temeljenih na civilno-javnom partnerstvu;
·  uspostava mreža suradnje i realizacija zajedničkih programa DKC-a;
·  razvoj i realizacija redovnog (cjelogodišnjeg) programa DKC-a;
·  zagovaranje koncepta civilno-javnog partnerstva i sudioničkog upravljanja u vezi s uspostavljanjem i razvojem DKC-a.

Ukupan budžet raspoloživih bespovratnih sredstava iznosi 23.040.000,00 kuna. Najniža vrijednost potpore, odnosno najniži iznos bespovratnih sredstava koji se može dodijeliti po projektu po pojedinom korisniku u okviru ovog Poziva iznosi 500.000,00 kuna, a najviši iznosi 2.300.000,00 kuna.

Važna napomena: Indikativni datum objave natječaja je u prosincu 2015. godine. Navedeni datum isključivo je informativnoga karaktera te je naveden u svrhu olakšavanja pretraživanja. Napominjemo da otvaranje natječaja može kasniti u odnosu na službeno objavljene indikativne najave.

Ukoliko su vam potrebne konzultantske usluge za ovaj natječaj javite se na info@eu-projekti.com.