NAJAVA: Promocija kvalitete strukovnog obrazovanja kroz podršku strukovnim školama u razvoju i uvođenju inovativnih rješenja te modernih i novih tehnologija – faza I Otvoreni postupak
  • Objavljeno:
  • 04.04.2018.

Natječaj u najavi
Vrsta natječaja: Bespovratna sredstva, Natječaji u najavi
Država: Hrvatska
Tema/sektor: Obrazovanje
Prijavitelji: Srednje škole

Cilj Poziva: modernizacija i fleksibilnost strukovnog obrazovanja i osposobljavanja uvođenjem novih izbornih sadržaja, odnosno fakultativnog dijela obrazovanja u strukovnim školama, u skladu s potrebama tržišta rada na lokalnoj i/ili regionalnoj razini.

Prihvatljivi prijavitelji: ustanove strukovnog obrazovanja.

Prihvatljivi partneri:
- ustanove strukovnog obrazovanja
– socijalni partneri na lokalnoj, regionalnoj ili sektorskoj razini jedinice lokalne i regionalne samouprave
– nevladine organizacije
– mikro, mala i srednja poduzeća
– visoka učilišta.

Prihvatljive aktivnosti:
razvoj i provedba fakultativnog dijela obrazovanja kao dijela kurikuluma u jednom ili više prioritetnih sektora
– stručno usavršavanje odgojno-obrazovnih djelatnika za izradu i provedbu fakultativnog dijela obrazovanja iz jednog ili više sektora
– nabava opreme i potrošnog materijala.

Ukupan iznos bespovratnih sredstava: 100.000.000,00 HRK

Najniži iznos bespovratnih sredstava: 1.000.000,00 HRK

Najviši iznos bespovratnih sredstava: 3.000.000,00 HRK

Intenzitet potpore:  100%

Indikativni datum otvaranja Poziva: listopad 2018.g.

Ukoliko su vam potrebne konzultantske usluge za ovaj natječaj javite se na info@eu-projekti.com.