NAJAVA: Promicanje socijalnog dijaloga u kontekstu unaprjeđivanja uvjeta rada Otvoreni postupak
  • Objavljeno:
  • 04.04.2018.

Natječaj u najavi
Vrsta natječaja: Bespovratna sredstva, Natječaji u najavi
Država: Hrvatska
Tema/sektor: Zapošljavanje
Prijavitelji: Udruge poslodavaca, Sindikati

Cilj Poziva: jačanje socijalnog dijaloga u kontekstu kreiranja boljih uvjeta rada s naglaskom na sezonske poslove. 

Prihvatljivi prijavitelji:
– sindikati
– udruge poslodavaca.

Prihvatljive aktivnosti:
– a
ktivnosti istraživanja i/ili izrade analize uvjeta rada u RH s naglaskom na sezonski rad koje mogu između ostalog uključivati analizu dokumenata, analizu najboljih svjetskih, regionalnih ili lokalnih praksi te terensko istraživanje na ciljanim skupinama i/ili provoditeljima putem dubinskih intervjua, održavanja fokus grupa i anketnih istraživanja
– aktivnosti jačanja kapaciteta socijalnih partnera o načinima unaprjeđenja suradnje među socijalnim partnerima, komunikacijskim vještinama, tehnikama dijaloga, zagovaranja i pregovaranja
– aktivnosti izgradnje kapaciteta socijalnih partnera za veći utjecaj u procesu donošenja odluka te praćenja politika na svim razinama; aktivnosti povezivanja i jačanja suradnje sindikata i poslodavaca
– provedba kampanja za jačanje svijesti o važnosti bipartitnoga socijalnog dijaloga u kontekstu ostvarivanja boljih uvjeta rada radnika s naglaskom na sezonske radnike
– aktivnosti usmjerene na uspostavu modela za efikasnije umrežavanje organizacija socijalnih partnera
– aktivnosti usmjerene prilagodbi socijalnog dijaloga promjenama u zapošljavanju
– razmjena iskustava, dobre prakse i sl.
– aktivnosti promicanja zaštite dostojanstva radnika i prava radnika
– informiranje i upoznavanje radnika i poslodavaca s pravima i obvezama u okviru sezonskog rada
– uspostavljanje savjetodavne pomoći
– aktivnosti usmjerene jačanju povjerenja između poslodavaca i sezonskih radnika; aktivnosti usmjerene poboljšanju učinkovitosti rada i predanosti radu sezonskih radnika
– aktivnosti usmjerene poboljšanju zadovoljstva radom
– aktivnosti usmjerene poboljšanju radnih uvjeta sezonskih radnika
– promidžbene kampanje namijenjene osvješćivanju i promicanju kvalitetnijih uvjeta rada kroz promidžbene kampanje
– izrada inovativnih rješenja vezanih za poboljšanje uvjeta rada sezonskih radnika.

Ukupan iznos bespovratnih sredstava: 6.000.000,00 HRK

Najniži iznos bespovratnih sredstava: 700.000,00 HRK

Najviši iznos bespovratnih sredstava: 1.000.000,00 HRK

Intenzitet potpore: 100%

Indikativni datum otvaranja Poziva: ožujak 2018.g.

Ukoliko su vam potrebne konzultantske usluge za ovaj natječaj javite se na info@eu-projekti.com.