Najava: Program Ureda za transfer tehnologije- Prvi poziv (1a1.6); Otvoreni postupak dodjele
  • Objavljeno:
  • 16.01.2017.

Natječaj u najavi
Vrsta natječaja: Bespovratna sredstva, Natječaji u najavi
Država: Hrvatska
Tema/sektor: Znanost i tehnologija, Ostalo
Iznosi sredstava €: 4.172.548
Prijavitelji: Instituti, Fakulteti

Cilj: unaprijeđeni sustav transfera znanja i tehnologije iz znanstvenih organizacija prema zainteresiranom tržištu (npr. MSP, velika poduzeća, znanstvene organizacije, tijela lokalne i regionalne samouprave, javna poduzeća, pojedinci) posredstvom Ureda za transfer tehnologije. Cilj Programa je ojačati ulogu UTT-a na sveučilištima i javnim istraživačkim institutima u Hrvatskoj kao središnjih mjesta za poticanje i provedbu aktivnosti transfera tehnologije. Iako se Programom primarno smjera potaknuti komercijalizaciju rezultata istraživanja, očekuje se da će među njegovim rezultatima biti i izgradnja kapaciteta UTT-a, ostvarena kroz tzv. “learning by doing” model.

Prihvatljive aktivnosti:

- pružanje podrške procesu prijenosa znanja i tehnologije i razvoj kapaciteta ZO na području transfera tehnologije:

  1. Izobrazba/mentoriranje zaposlenika Ureda za TT (npr. razvoj kompetencija u zaštiti i izradi strategija prava intelektualnog vlasništva);
  2. Pružanje savjetodavnih usluga ZO u svrhu razvoja njihovih strateških dokumenata o pravima intelektualnog vlasništva, politika prijenosa znanja i tehnologije i s tim povezanih aktivnosti;
  3. Aktivnosti procjene intelektualnog vlasništva te postupka zaštite intelektualnog vlasništva, pomoć pri odabiru odgovarajućeg modela komercijalizacije (prema ZO);
  4. Aktivnosti prijenosa znanja i tehnologije prema zainteresiranom tržištu poput: licenciranja i ostalih vrsta intelektualnog vlasništva i I&R sporazuma/ugovora; pregovaranja; pronalaženja i procjene intelektualnog vlasništva; procjene, iskorištavanja i vrednovanja tehnologije; tehnološke provjere i izviđanja (scouting);
  5. Aktivnosti umrežavanja i podizanja svijesti povezanih s transferom tehnologije;
  6. Upravljanje projektom.

Prihvatljivi korisnici: uredi za transfer tehnologije na razini Sveučilišta/javnih znanstvenih instituta.

Indikativni iznos financijske omotnice: 22.800.000,00 HRK

Indikativni najviši iznos bespovratnih sredstava: 9.880.000,00 HRK

Indikativni intenzitet potpore100%.

Indikativni datum objave: 27. studeni 2017.g.

Ukoliko su vam potrebne konzultantske usluge za ovaj natječaj javite se na info@eu-projekti.com.