NAJAVA: ITU – Povećanje učinkovitosti javnog putničkog prijevoza uvođenjem jedinstvene karte Otvoreno poziv
  • Objavljeno:
  • 12.01.2018.

Natječaj u najavi
Vrsta natječaja: Bespovratna sredstva, Natječaji u najavi
Država: Hrvatska
Tema/sektor: Promet
Iznosi sredstava €: 13.301.367
Prijavitelji: Jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave

Cilj Poziva: uvođenje integriranog tarifnog sustava između operatera javnog gradskog i prigradskog prijevoza u svrhu olakšavanja planiranja putovanja putnicima te time doprinijeti povećanju broja putnika u javnom gradskom prijevozu i povećanju mobilnosti stanovništva i smanjenje negativnog utjecaja na okoliš smanjenjem emisija CO2 unutar urbane aglomeracije Zagreb.

Prihvatljivi prijavitelji: lokalne i regionalne vlasti, javne prijevozne tvrtke

Prihvatljive aktivnosti: konačne komponente projekta i planirane aktivnosti definirat će se Studijom izvodljivosti.

Ukupni iznos bespovratnih sredstava: 101.090.391,10 HRK

Indikativni datum otvaranja Poziva: 28. rujna 2018.g.

Ukoliko su vam potrebne konzultantske usluge za ovaj natječaj javite se na info@eu-projekti.com.