NAJAVA: Podrška procesu deinstitucionalizacije osoba s invaliditetom – faza 1
  • Objavljeno:
  • 21.10.2015.

Natječaj u najavi
Vrsta natječaja: Bespovratna sredstva, Natječaji u najavi
Država: Hrvatska
Tema/sektor: Društvo i društvene znanosti
Iznosi sredstava €: 231.318.000
Partneri: Jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave, Udruge, Ustanove
Natječajna dokumentacija: Preuzmite datoteku

Predmet ovog ograničenog postupka u najavi je poboljšanje pristupa visokokvalitetnim socijalnim uslugama, uključujući podršku procesu deinstitucionalizacije.

Opći cilj je daljnja podrška procesu deinstitucionalizacije i prevencije institucionalizacije osoba s invaliditetom i djece s teškoćama u razvoju te osiguravanje njihova prava na život u obitelji i zajednici.

Prihvatljive aktivnosti su one koje:
– doprinose poboljšanju pristupa visokokvalitetnim socijalnim uslugama, u svrhu sprječavanja institucionalizacije i podrške procesu deinstitucionalizacije;
– dovode do jačanja kapaciteta stručnjaka u pružanju usluga alternativnih oblika skrbi i socijalnih usluga i osiguravanju njihove održivosti;
– dovode do podizanja svijesti javnosti o procesu deinstitucionalizacije.

Prihvatljivi prijavitelji koji mogu ostvariti pravo na sredstva su 18 državnih domova koji pružaju uslugu smještaja za djecu s teškoćama u razvoju i odrasle osobe s invaliditetom (tjelesnim, intelektualnim osjetilnim i mentalnim oštećenjima).

Potencijalni partneri su organizacije civilnog društva, javne ustanove, jedinice lokalne i regionalne (područne) samouprave i drugi.

Ukupna vrijednost raspoloživih bespovratnih sredstava iznosi 17.647.058,82 kuna. Najniža vrijednost potpore, odnosno najniži iznos bespovratnih sredstava koji se može dodijeliti po projektu po pojedinom korisniku u okviru ovog Poziva iznosi 765.000,00 kuna, a najviši iznosi 11.475.000,00 kuna.

Važna napomena: Indikativni datum objave natječaja je u listopadu 2015. godine. Navedeni datum isključivo je informativnoga karaktera te je naveden u svrhu olakšavanja pretraživanja. Napominjemo da otvaranje natječaja može kasniti u odnosu na službeno objavljene indikativne najave.

Ukoliko su vam potrebne konzultantske usluge za ovaj natječaj javite se na info@eu-projekti.com.