NAJAVA: Podrška partnerskim inovativnim projektima civilnog, javnog i poslovnog sektora za ponovno korištenje otvorenih javnih podataka i razvoj ICT/mobilnih aplikacija za kvalitetnije sudjelovanje građana u lokalnom odlučivanju – faza I
  • Objavljeno:
  • 10.11.2015.

Natječaj u najavi
Vrsta natječaja: Bespovratna sredstva, Natječaji u najavi
Država: Hrvatska
Tema/sektor: Informacijske i komunikacijske tehnologije, Demokratizacija i dobro upravljanje
Iznosi sredstava €: 3.586.040
Prijavitelji: Mala i srednja poduzeća, Udruge, Sindikati, Zadruge, Ostalo
Partneri: Jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave, Udruge, Sindikati, Zadruge, Ostalo
Natječajna dokumentacija: Preuzmite datoteku

Opći cilj je unaprijediti pristup građana javnim podacima i povećati razinu sudjelovanja građana u lokalnom odlučivanju.

Specifični ciljevi su:
·         unaprijediti transparentnost javne uprave;
·         unaprijediti kapacitete OCD-a za korištenje otvorenih javnih podataka.

Prihvatljive aktivnosti su:
– inovativno ponovno korištenje podataka iz javnog sektora (skupljenih, proizvedenih, reproduciranih i distribuiranih od strane javnog sektora u mnogim područjima djelovanja, kao što su informacije vezane uz društvene, gospodarske, zemljopisne, vremenske, turističke, poslovne, autorske i obrazovne informacije) za poboljšanje postojećih ili isporučivanje novih javnih usluga (uključujući mogućnosti za ponovnu uporabu dokumenata od strane i za osobe s invaliditetom i drugih skupina u riziku od siromaštva i socijalne isključenosti);
– razvoj IKT/mobilnih aplikacija za razvoj novih javnih usluga i uključivanje građana u procese odlučivanja.

Prihvatljivi prijavitelji su:  udruga, sindikat, zaklada, socijalna zadruga, privatna neprofitna ustanova, pravna osoba, vjerske zajednice.

Prihvatljivi partneri mogu biti: udruga, sindikat, zaklada, socijalna zadruga, privatna neprofitna ustanova, pravna osoba, vjerske zajednice, privatna trgovačka društva, ustanove, jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave.

Ukupna vrijednost raspoloživih bespovratnih sredstava iznosi 27.132.528,00 kuna. Najniža vrijednost potpore, odnosno najniži iznos bespovratnih sredstava koji se može dodijeliti po projektu po pojedinom korisniku u okviru ovog Poziva iznosi 750.000,00 kuna, a najviši iznosi 1.700.000,00 kuna.

Važna napomena: Indikativni datum objave natječaja je u trećem kvartalu 2015. godine. Navedeni datum isključivo je informativnoga karaktera te je naveden u svrhu olakšavanja pretraživanja. Napominjemo da otvaranje natječaja može kasniti u odnosu na službeno objavljene indikativne najave.

Ukoliko su vam potrebne konzultantske usluge za ovaj natječaj javite se na info@eu-projekti.com.