NAJAVA: Osnaživanje doprinosa OCD-a za provedbu programa građanskog odgoja i obrazovanja – faza I
  • Objavljeno:
  • 21.10.2015.

Natječaj u najavi
Vrsta natječaja: Bespovratna sredstva, Natječaji u najavi
Država: Hrvatska
Tema/sektor: Demokratizacija i dobro upravljanje
Iznosi sredstava €: 3.539.160
Prijavitelji: Tijela državne uprave izuzev Vlade i ministarstava, Jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave, Udruge
Natječajna dokumentacija: Preuzmite datoteku

Opći cilj je osnažiti doprinos civilnoga društva u odgoju i obrazovanju djece za aktivne i odgovorne građane.

Specifični cilj je jačati kapacitete organizacija civilnog društva u provođenju građanskog odgoja i obrazovanja.

Prihvatljive aktivnosti koje pridonose ostvarivanju cilja operacije su:
obuke, radionice, seminari, javne/stručne rasprave, osposobljavanje na radnom mjestu, programi mentorstva, istraživačke aktivnosti, podizanje javne svijesti, provedba programa građanskog odgoja i obrazovanja (koji uključuju teme vezane za uvođenje koncepta aktivnog građanstva, demokratskog odlučivanja, angažmana za opće dobro, zaštite ljudskih prava, razvoja socijalnih vještina, borbe protiv predrasuda i stereotipa, interkulturalnog dijaloga, poduzetničkih vještina, aktivnog uključivanja djece i mladih u aktivnosti za održivi razvoj).

Prihvatljivi prijavitelji  su:

- organizacije civilnog društva aktivne u području pružanja usluga od općeg interesa (razvoj volonterstva; odgoj i obrazovanje; zdravstvene usluge, socijalna skrb; zaštita okoliša; borba protiv korupcije; suzbijanje diskriminacije; razvoj filantropije);

- javne ustanove;

- jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave.

Ukupan budžet raspoloživih bespovratnih sredstava iznosi 27.000.000,00 kuna.

Važna napomena: Indikativni datum objave natječaja je u studenom 2015. godine. Navedeni datum isključivo je informativnoga karaktera te je naveden u svrhu olakšavanja pretraživanja. Napominjemo da otvaranje natječaja može kasniti u odnosu na službeno objavljene indikativne najave.

Ukoliko su vam potrebne konzultantske usluge za ovaj natječaj javite se na info@eu-projekti.com.