NAJAVA: ITU – Obnova kulturne baštine UP Zadar Otvoreni postupak
  • Objavljeno:
  • 11.01.2018.

Natječaj u najavi
Vrsta natječaja: Bespovratna sredstva, Natječaji u najavi
Država: Hrvatska
Tema/sektor: Kultura
Iznosi sredstava €: 3.401.600
Prijavitelji: Jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave, Ostalo

Cilj Poziva: pružanje potpora Integriranim razvojnim programima temeljenima na obnovi kulturne baštine,koji osiguravaju unaprjeđenje upravljanja kulturnom baštinom s ciljem doprinosa održivom razvoju na lokalnoj i regionalnoj razini.

Prihvatljivi prijavitelji:
- Grad Zadar
– međunarodni centar za podvodnu arheologiju u Zadru
– JLS-ovi UP Zadar.

Prihvatljive aktivnosti:
- priprema projektne i studijske dokumentacije za provedbu
– zaštita, obnova i revitalizacija nepokretnih kulturnih dobara upisanih u Registar kulturnih dobara RH
– rekonstrukcija i/ili izgradnja pratećih infrastrukturnih objekata povezanih s kulturnom baštinom (koji nisu kulturno dobro) uključujući opremanje
– razvoj kulturnih i turističkih sadržaja i proizvoda utemeljenih na kulturnoj baštini
– promocija i marketing destinacije na temu kulturne baštine.

Ukupni iznos bespovratnih sredstava: 25.852.160,00 HRK

Indikativni datum otvaranja Poziva: 28. rujna 2018.g.

Ukoliko su vam potrebne konzultantske usluge za ovaj natječaj javite se na info@eu-projekti.com.