Najava: Mjera 16 – Suradnja, Podmjera 16.4. Potpora za horizontalnu i vertikalnu suradnju sudionika u lancu opskrbe za uspostavljanje i razvoj kratkih lanaca opskrbe i lokalnih tržišta te za promicanje aktivnosti u lokalnom kontekstu u vezi s razvojem kratkih lanaca opskrbe i lokalnih tržišta, tip operacije 16.4.1. Kratki lanci opskrbe i lokalna tržišta
  • Objavljeno:
  • 25.01.2017.

Natječaj u najavi
Vrsta natječaja: Bespovratna sredstva, Natječaji u najavi
Država: Hrvatska
Tema/sektor: Poljoprivreda
Prijavitelji: Mala i srednja poduzeća, Velika poduzeća, Ostalo, Pravne osobe

Prihvatljivi korisnici:
- pravne osobe iz poljoprivrednog i prehrambenog sektora i njihova udruženja
– proizvođačke grupe i organizacije
– druge pravne osobe koje sudjeluju u kratkim lancima opskrbe i drugi relevantni dionici.

Prihvatljivi troškovi:
- tekući troškovi suradnje
– promotivne aktivnosti.

Indikativni plan objave: listopad 2018.g.

Ukoliko su vam potrebne konzultantske usluge za ovaj natječaj javite se na info@eu-projekti.com.