Najava: Mjera 06 – Razvoj poljoprivrednih gospodarstava i poslovanja, Podmjera 6.4. Ulaganja u razvoj nepoljoprivrednih djelatnosti u ruralnim područjima, tip operacije 6.4.1. Razvoj nepoljoprivrednih djelatnosti u ruralnim područjima
  • Objavljeno:
  • 25.01.2017.

Natječaj u najavi
Vrsta natječaja: Bespovratna sredstva, Natječaji u najavi
Država: Hrvatska
Tema/sektor: Poljoprivreda
Prijavitelji: Mala i srednja poduzeća, Obiteljska poljoprivredna gospodarstva

Prihvatljivi korisnici:
- poljoprivredna gospodarstva upisana u Upisnik poljoprivrednika u rangu mikro i malih poslovnih subjekata
– fizičke osobe u svojstvu nositelja ili člana obiteljskog poljoprivrednog gospodarstva

Prihvatljivi troškovi su iz sektora: turizam u ruralnom području, tradicijski, umjetnički obrti, izrada suvenira, usluge u ruralnim područjima, prerada/ trženje proizvoda.

Indikativni datum objave natječaja je ožujak 2018.g.

Navedeni datumi isključivo su informativnoga karaktera te su navedeni u svrhu olakšavanja pretraživanja. Napominjemo da otvaranje natječaja može kasniti u odnosu na službeno objavljene indikativne najave.

Ukoliko su vam potrebne konzultantske usluge za ovaj natječaj javite se na info@eu-projekti.com.