Najava: Mjera 04 – Ulaganja u fizičku imovinu, Podmjera 4.3. Potpora za ulaganja u infrastrukturu vezano uz razvoj, modernizaciju ili prilagodbu poljoprivrede i šumarstva 4.3.2. Komasacija poljoprivrednog zemljišta
  • Objavljeno:
  • 25.01.2017.

Natječaj u najavi
Vrsta natječaja: Bespovratna sredstva, Natječaji u najavi
Država: Hrvatska
Tema/sektor: Poljoprivreda
Prijavitelji: Jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave

Prihvatljivi prijavitelji: jedinice lokalne samouprave, jedinice regionalne samouprave

Prihvatljivi troškovi:

- uklanjanje međa i građevina (ograda, bunara i slično)

- građenje nove mreže poljoprivrednih putova, pripadajućih mostova i propusnih građevina

Ukoliko su vam potrebne konzultantske usluge za ovaj natječaj javite se na info@eu-projekti.com.