NAJAVA: ITU – Kulturna baština i turizam UA Zagreb Otvoreni postupak
  • Objavljeno:
  • 11.01.2018.

Natječaj u najavi
Vrsta natječaja: Bespovratna sredstva, Natječaji u najavi
Država: Hrvatska
Tema/sektor: Kultura, Turizam
Iznosi sredstava €: 8.872.349
Prijavitelji: Jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave, Pravne osobe

Cilj Poziva: pružanje potpora Integriranim razvojnim programima temeljenima na obnovi kulturne baštine (sadržajno i/ili tematski povezana ulaganja), koji osiguravaju unaprjeđenje upravljanja kulturnom baštinom s ciljem doprinosa održivom razvoju na lokalnoj i regionalnoj razini.

Prihvatljivi prijavitelji:
- pravne osobe kao vlasnici kulturnih dobara
– tijela javne vlasti.

Prihvatljive aktivnosti:
– zaštita, obnova i revitalizacija nepokretnih kulturnih dobara upisanih u Registar kulturnih dobara RH (uključujući opremanje)
– rekonstrukcija i/ili izgradnja pratećih infrastrukturnih objekata povezanih s kulturnom baštinom (koji nisu kulturno dobro) uključujući opremanje
– razvoj kulturnih i turističkih sadržaja i proizvoda utemeljenih na kulturnoj baštini
– promocija i marketing destinacije na temu kulturne baštine.

Ukupni iznos bespovratnih sredstava: 67.429.856,58 HRK

Indikativni datum otvaranja Poziva: 28. rujna 2018.g.

Ukoliko su vam potrebne konzultantske usluge za ovaj natječaj javite se na info@eu-projekti.com.