NAJAVA: Jačanje poslovanja društvenih poduzetnika – faza 1 Otvoreni postupak/trajni poziv
  • Objavljeno:
  • 14.02.2018.

Natječaj u najavi
Vrsta natječaja: Bespovratna sredstva, Natječaji u najavi
Država: Hrvatska
Tema/sektor: Obrazovanje, Zapošljavanje
Prijavitelji: Mala i srednja poduzeća, Ostalo

Cilj Poziva:
- unaprijediti znanja i vještine zaposlenika i članova novih i postojećih društvenih poduzeća putem specijaliziranih oblika osposobljavanja i obrazovanja
– podupirati poslovanje novih i postojećih društvenih poduzeća
– stvoriti nova radna mjesta u društvenim poduzećima
– povećati vidljivost društvenog poduzetništva putem informiranja javnosti i umrežavanja dionika.

Prihvatljivi prijavitelji:
- društvena poduzeća koja ispunjavaju uvjete iz definicije poduzeća iz Uredbe EK 651/2014 (Prilog I., čl. 1) te ispunjavaju 4 kriterija definirana Strategijom razvoja društvenog poduzetništva u Republici Hrvatskoj za razdoblje 2015. do 2020.-kriterij br. 2, 3,4 i 6.
– pravni entiteti koji svoje poslovanje žele ili transferirati na društveno poduzetništvo ili započeti poslovanje prema društveno poduzetničkim principima (mikro, mala, srednja poduzeća, udruge ili zadruge), odnosno provedbom projekta planiraju obavljati gospodarsku djelatnost i postati društveni poduzetnici prema kriteriju br. 2. definiranom Strategijom razvoja društvenog poduzetništva u Republici Hrvatskoj za razdoblje od 2015. do 2020. godine: Društveni poduzetnik obavlja djelatnost proizvodnje i prometa roba, pružanja usluga ili obavlja umjetničku djelatnost kojom se ostvaruje prihod na tržištu, te koja ima povoljan utjecaj na okoliš, doprinosi unaprjeđenju razvoja lokalne zajednice i društva u cjelini.

Prihvatljive aktivnosti:
– dodjela državnih potpora postojećim društvenim poduzetnicima (potpore za savjetodavne usluge u korist MSP-ova, potpore MSP-ovima za sudjelovanje na sajmovima,potpore za usavršavanje, potpore za zapošljavanje radnika u nepovoljnom položaju te radnika s invaliditetom, potpore za nadoknadu dodatnih troškova zapošljavanja radnika s invaliditetom) sukladno Uredbi EK 651/2014
– dodjela potpora male vrijednosti za postojeće i nove društvene poduzetnike (za aktivnosti upravljanje projektom i administracija; izrada poslovnih ideja, planova i drugih pravnih akata; obrazovne aktivnosti; informativne aktivnosti u području društvenog poduzetništva; promidžba i vidljivost).

Ukupni iznos bespovratnih sredstava: 40.010.000 HRK

Najniži iznos bespovratnih sredstava:
1. skupina prihvatljivih prjavitelja: 500.000,00 HRK
2. skupina prihvatljivih prijavitelja: 400.000,00 HRK

Najviši iznos bespovratnih sredstava:
1. skupina prihvatljivih prjavitelja: 2.000.000,00 HRK
2. skupina prihvatljivih prijavitelja: 1.200.000,00 HRK

Indikativni datum otvaranja Poziva: travanj 2018.g.

Indikativni intenzitet potpore: ovisno o vrsti potpore.

Ukoliko su vam potrebne konzultantske usluge za ovaj natječaj javite se na info@eu-projekti.com.