NAJAVA: Jačanje kapaciteta organizacija civilnoga društva za provedbu programa građanskog odgoja i obrazovanja – faza I Otvoreni postupak
  • Objavljeno:
  • 04.04.2018.

Natječaj u najavi
Vrsta natječaja: Bespovratna sredstva, Natječaji u najavi
Država: Hrvatska
Tema/sektor: Obrazovanje
Prijavitelji: Jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave, Udruge

Cilj Poziva: osnaživanje doprinosa civilnoga društva u odgoju i obrazovanju djece za aktivne i odgovorne građane.

Prihvatljivi prijavitelji:
organizacije civilnog društva aktivne u području pružanja usluga od općeg interesa
– javne ustanove
– jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave.

Prihvatljive aktivnosti:
jačanje stručnih kapaciteta i opremanje udruga za provedbu programa neformalnog obrazovanja u području građanskog odgoja i obrazovanja; razvoj i provedba programa edukacije/treninga učitelja i nastavnika u području građanskog odgoja i obrazovanja
– aktivnosti razmjene iskustava između učitelja i nastavnika u području građanskog odgoja i obrazovanja; izrada i provedba programa građanskog odgoja i obrazovanja namijenjenog učenicima koji uključuje participativne metode (debate; rad u skupinama; rad u paru; korištenje multimedije; brainstorming; dramske metode; iskustvene vježbe i sl.)
– razvoj metodologije praćenja i vrednovanja programa građanskog odgoja i obrazovanja
– izrada priručnika, udžbenika i stručne literature u području građanskog odgoja i obrazovanja
– podizanje javne svijesti o važnosti tema koje se odnose na građanski odgoj i obrazovanje (organizacija javnih rasprava; zagovaračke kampanje).

Ukupan iznos bespovratnih sredstava: 27.000.000,00 HRK

Najniži iznos bespovratnih sredstava: 500.000,00 HRK

Najviši iznos bespovratnih sredstava: 1.200.000,00 HRK

Intenzitet potpore: 100%

Indikativni datum otvaranja Poziva: studeni 2018.g.

Ukoliko su vam potrebne konzultantske usluge za ovaj natječaj javite se na info@eu-projekti.com.