NAJAVA: ITU – Investicije u razvoj poslovne infrastrukture i poduzetničkih inkubatora na urbanom području Pula Otvoreni postupak
  • Objavljeno:
  • 09.01.2018.

Natječaj u najavi
Vrsta natječaja: Bespovratna sredstva, Natječaji u najavi
Država: Hrvatska
Tema/sektor: Poduzetništvo
Iznosi sredstava €: 3.075.657
Prijavitelji: Ostalo

Ciljevi Poziva:
- osiguravanje učinkovite pomoći s ciljem učvršćivanja položaja MSP-ova na tržištu, kako bi se smanjila asimetrija informacija među MSP-ovima te olakšao pristup poslovnim znanjima i vještinama, partnerima i informacijama ključnim za rast i razvoj poslovanja, te kako bi se unaprijedila gospodarska uspješnost, i stopa preživljavanja MSP-ova
– razvoj i poboljšanje kvalitete i dostupnosti infrastrukture postojećih poduzetničkih zona kroz poticanje ulaganja u takvu infrastrukturu u područjima gdje postoji potreba za gradnjom nove, unapređenjem ili proširenjem postojeće zajedničke infrastrukture postojećih zona s ciljem privlačenja investicija.

Prihvatljivi prijavitelji: gradovi i općine UP Pula

Prihvatljive aktivnosti:
- priprema tehničke dokumentacije (idejni/glavni/izvedbeni projekt s troškovnicima, potrebne dozvole), dokumentacije projektnog prijedloga i dokumentacije o nabavi
– ulaganje u gradnju novih elemenata osnovne i dodatne zajedničke infrastrukture postojećih poduzetničkih zona
– ulaganje u izgradnju ili opremanje zelenih infrastruktura
– upravljanje projektom u ime i za račun investitora, sukladno čl. 33. – 39. Zakona o poslovima i djelatnostima prostornog uređenja i gradnje (NN 78/15)
– stručni nadzor gradnje zajedničke osnovne i dodatne infrastrukture
– pružanje stručne i savjetodavne podrške (uključivo kroz edukaciju i mentorstvo)
– usluga informiranja MSP-ovima u različitim fazama njihovog razvoja, s posebnim naglaskom na novoosnovane MSP (koji posluju kraće od 3 godine)
– aktivnosti povezane s promidžbom i vidljivosti projekta
– financijska revizija projekta.

Ukupni iznos bespovratnih sredstava: 23.375.000,00 HRK

Indikativni datum otvaranja Poziva: 30. ožujka 2018.g.

Ukoliko su vam potrebne konzultantske usluge za ovaj natječaj javite se na info@eu-projekti.com.