NAJAVA: Aktivnosti profesionalne rehabilitacije
  • Objavljeno:
  • 05.11.2015.

Natječaj u najavi
Vrsta natječaja: Bespovratna sredstva, Natječaji u najavi
Država: Hrvatska
Tema/sektor: Društvo i društvene znanosti
Iznosi sredstava €: 2.018.120
Natječajna dokumentacija: Preuzmite datoteku

Opći cilj ovog Ograničenog postupka je borba protiv siromaštva i socijalne isključenosti kroz promociju integracije na tržište rada i socijalne integracije ranjivih skupina te borba protiv svih oblika diskriminacije.

Specifični ciljevi su:
·         povećati pripremljenost osoba s invaliditetom i ostalih osjetljivih skupina za njihovo zapošljavanje na otvorenom tržištu rada kroz bolju usklađenost znanja i vještina osoba s invaliditetom i ostalih osjetljivih skupina potrebama tržišta rada, te osnaživanje za
pristupanje otvorenom tržištu;
·         senzibilizirati poslodavce za zapošljavanje osoba s invaliditetom i pripadnika ostalih osjetljivih skupina i jačati njihove kapacitete za integraciju OSI u radnu sredinu;
·         ojačati kapacitete HZZ-a za rad s OSI i ostalim osjetljivim skupinama.

Prihvatljive aktivnosti su:
·         upravljanje projektom i administracija;
·         uključivanje OSI u programe profesionalne rehabilitacije i socijalnog uključivanja te programe obrazovanja;
·         jačanje kapaciteta HZZ-a za rad s osobama s invaliditetom;
·         uspostava i razvoj interaktivne web platforme;
·         promidžba i vidljivost.

Prihvatljivi prijavitelj ovog Ograničenog poziva je Hrvatski zavod za zapošljavanje.

Ukupni budžet raspoloživih bespovratnih sredstava iznosi 15.300.000,00 kuna.

Važna napomena: Indikativni datum objave natječaja je u drugoj polovici 2015. godine. Navedeni datum isključivo je informativnoga karaktera te je naveden u svrhu olakšavanja pretraživanja. Napominjemo da otvaranje natječaja može kasniti u odnosu na službeno objavljene indikativne najave.

Ukoliko su vam potrebne konzultantske usluge za ovaj natječaj javite se na info@eu-projekti.com.