NAJAVA: 8.5.1. Konverzija degradiranih šumskih sastojina i šumskih kultura
  • Objavljeno:
  • 14.02.2017.

Natječaj u najavi
Vrsta natječaja: Bespovratna sredstva, Natječaji u najavi
Država: Hrvatska
Tema/sektor: Poljoprivreda
Prijavitelji: Ostalo

Prihvatljivi prijavitelji:
- šumoposjednici
– trgovačka društva i druge pravne osobe koje sukladno Zakonu o šumama gospodare šumama i šumskim zemljištima u vlasništvu Republike Hrvatske
– udruženja šumoposjednika.

Prihvatljivi troškovi: konverzija degradiranih šumskih sastojina i šumskih kultura.

Intezitet potpore iznosi do 100% ukupno prihvatljivih troškova, između 5.000,00 – 700.000,00 EUR.

Indikativni datum objave natječaja je veljača i listopad 2018.g.

Navedeni datumi isključivo su informativnoga karaktera te su navedeni u svrhu olakšavanja pretraživanja. Napominjemo da otvaranje natječaja može kasniti u odnosu na službeno objavljene indikativne najave.

Ukoliko su vam potrebne konzultantske usluge za ovaj natječaj javite se na info@eu-projekti.com.