NAJAVA: 7.4.1. Ulaganja u pokretanje, poboljšanje ili proširenje lokalnih temeljnih usluga za ruralno stanovništvo, uključujući slobodno vrijeme i kulturne aktivnosti te povezanu infrastrukturu
  • Objavljeno:
  • 29.01.2018.

Natječaj u najavi
Vrsta natječaja: Bespovratna sredstva, Natječaji u najavi
Država: Hrvatska
Tema/sektor: Infrastruktura
Prijavitelji: Jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave, Udruge, Pravne osobe vjerskih zajednica registrirane kao neprofitne organizacije

Prihvatljivi prijavitelji:
- jedinice lokalne samouprave
– trgovačka društva u većinskom vlasništvu jedinica lokalne samouprave
– javne ustanove neprofitnog karaktera u kojima su osnivači jedinice lokalne samouprave osim javnih vatrogasnih postrojbi, lokalnih i regionalnih razvojnih agencija, osnovnih škola
– udruge koje se bave humanitarnim i društvenim djelatnostima od posebnog interesa za lokalno stanovništvo i čije su djelatnosti sukladno ciljnim skupinama i klasifikaciji djelatnosti udruga, povezane s prihvatljivim ulaganjem, (isključujući lokalne akcijske grupe, zajednice udruga, zaklade, fundacije)
– vjerske zajednice koje imaju organizacijski oblik na lokalnom nivou i koje se bave humanitarnim i društvenim djelatnostima od posebnog interesa za lokalno stanovništvo
– lokalne akcijske grupe koje su odabrane unutar Programa.

Prihvatljive aktivnosti su građenje i/ili opremanje:
– vatrogasnog doma
– društvenog doma/ kulturnog centra
– planinarskog doma i skloništa
– turističkog informativnog centra
– dječjeg igrališta
– sportske građevine
– objekta za slatkovodni sportski ribolov (ribički dom, nadstrešnica i drugo.
– rekreacijske zone na rijekama i jezerima
– biciklističke staze (koje nisu sastavni dio ceste
– tematskog puta i parka
– građevine za ostvarivanje organizirane njege, odgoja, obrazovanja i zaštite djece do polaska u osnovnu školu (dječji vrtić, rekonstrukcija i opremanje prostora za izvođenje programa predškole u osnovnoj školi te rekonstrukcija i opremanje prostora za igraonicu pri knjižnici, zdravstvenoj, socijalnoj, kulturnoj i sportskoj ustanovi, udruzi te drugoj pravnoj osobi u kojima se provode kraći programi odgojno-obrazovnog rada s djecom rane i predškolske dobi
– javne zelene površine (park i slično)
– pješačke staze (koje nisu sastavni dio ceste);
– pješačke zone
– otvorenog odvodnog kanala (koji nije sastavni dio ceste)
– groblja (komunalna infrastruktura i prateće građevine)
– tržnice
– javne prometne površine (trg, pothodnik, nadvožnjak, javne stube i prolaz koji nisu sastavni dio ceste).

Indikativni datum objave Poziva: travanj 2018.g.

Navedeni datumi isključivo su informativnoga karaktera te su navedeni u svrhu olakšavanja pretraživanja. Napominjemo da otvaranje natječaja može kasniti u odnosu na službeno objavljene indikativne najave.

Ukoliko su vam potrebne konzultantske usluge za ovaj natječaj javite se na info@eu-projekti.com.