NAJAVA: 6i1 Provedba programa informativno-obrazovnih aktivnosti Otvoreni postupak
  • Objavljeno:
  • 12.01.2018.

Natječaj u najavi
Vrsta natječaja: Bespovratna sredstva, Natječaji u najavi
Država: Hrvatska
Tema/sektor: Okoliš, Energetska učinkovitost
Iznosi sredstava €: 6.210.526
Prijavitelji: Jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave

Cilj Poziva: podizanje svijesti građana o važnosti održivog gospodarenja komunalnim otpadom, te doprinos povećanju stope odvojeno prikupljenog komunalnog otpada i smanjenju količine otpada koji se odlaže na odlagališta.

Prihvatljivi prijavitelji: jedinice lokalne samouprave

Prihvatljive aktivnosti: informativno-obrazovne aktivnosti koje JLS trebaju provoditi za javnost iz područja održivog gospodarenja komunalnim otpadom sukladno Zakonu o održivom gospodarenju otpadom (NN 94/13, 73/17).

Ukupni iznos bespovratnih sredstava: 47.200.000,00 HRK

Indikativni datum otvaranja Poziva: 10. siječnja 2018.g.

Ukoliko su vam potrebne konzultantske usluge za ovaj natječaj javite se na info@eu-projekti.com.