NAJAVA: 5a1.2 Shema za jačanje primijenjenih istraživanja za mjere prilagodbe klimatskim promjenama Otvoreni postupak
  • Objavljeno:
  • 10.01.2018.

Natječaj u najavi
Vrsta natječaja: Bespovratna sredstva, Natječaji u najavi
Država: Hrvatska
Tema/sektor: Okoliš
Prijavitelji: Udruge, Instituti

Cilj Poziva: unaprijediti znanje o utjecaju klimatskih promjena na okoliš, biološku raznolikost, resurse, ekonomiju i zdravlje te predložiti rješenja i mjere za prilagodbu na klimatske promjene i smanjenje ranjivosti ranjivih sektora na klimatske promjene.

Prihvatljivi prijavitelji:
– znanstvene, akademske i istraživačke institucije
– javne institucije koje se bave klimatskim promjenama i njihovim utjecajima
– organizacije civilnog društva.

Prihvatljive aktivnosti:  istraživački projekti (primijenjena istraživanja) koji doprinose u popunjavanju praznina u znanju o utjecaju klimatskih promjena na ranjive sektore te projekti namijenjeni razvoju baza podataka i modela koji su potrebni za simuliranje fizičkih učinaka klimatskih varijabli i klimatskih promjena na različite identificirane ranjive sektore: vode, šumarstvo, poljoprivredu, biološku raznolikost i prirodne kopnene ekosustave, obale i obalna područja, morske ekosustave i riblje resurse te ljudsko zdravlje. Posebno se potiču istraživanja kojima je cilj identificiranje najučinkovitijih mjera prilagodbe na klimatske promjene za ranjive sektore.

Ukupni iznos bespovratnih sredstava: 34.129.119,00 HRK

Indikativni datum otvaranja Poziva: 30. lipnja 2018.g.

Ukoliko su vam potrebne konzultantske usluge za ovaj natječaj javite se na info@eu-projekti.com.