NAJAVA: 4.1.1. Restrukturiranje, modernizacija i povećanje konkurentnosti poljoprivrednih gospodarstava
  • Objavljeno:
  • 29.01.2018.

Natječaj u najavi
Vrsta natječaja: Bespovratna sredstva, Natječaji u najavi
Država: Hrvatska
Tema/sektor: Poljoprivreda
Prijavitelji: Fizičke osobe

Prihvatljiv prijavitelji:
– 
fizičke i pravne osobe upisane u Upisnik poljoprivrednika
– proizvođačke organizacije priznate sukladno posebnim propisima kojima se uređuje rad proizvođačkih organizacija.

Prihvatljivi troškovi:
– 
troškovi usluga arhitekata, inženjera i konzultanata
– troškovi izrade studija izvedivosti, elaborata/studija utjecaja zahvata na okoliš/ekološku mrežu i sl.
– troškovi pripreme poslovnog plana prihvatljivi u iznosu do 1% od ukupno prihvatljivih troškova projekta bez općih troškova, ali ne više od 5.000 EUR u kunskoj protuvrijednosti
– troškovi pripreme i/ili provedbe projekta
– troškovi projektno – tehničke dokumentacije, geodetskih podloga, elaborata i trošak nadzora
– kupnja ili razvoj računalnih programa
– kupnja prava na patente i licence
– zaštita autorskih prava
– registracija i održavanje žigova
– ostali nematerijalni troškovi povezani s materijalnim ulaganjem
– ulaganje u građenje/rekonstrukciju i/ili opremanje
– kupnja opreme za berbu, sortiranje i pakiranje vlastitih poljoprivrednih proizvoda
– kupnja nove poljoprivredne mehanizacije i gospodarskih vozila za vlastitu primarnu poljoprivrednu proizvodnju uključujući sektor vinogradarstva (nije prihvatljivo ulaganje u nabavu poljoprivredne mehanizacije i gospodarskih vozila isključivo u svrhu obavljanja uslužnih djelatnosti)
– restrukturiranje postojećih i/ili podizanje novih višegodišnjih nasada isključujući restrukturiranje postojećih vinograda za proizvodnju grožđa za vino
– kupnja zemljišta i objekata radi realizacije projekta, do 10% vrijednosti ukupno prihvatljivih troškova projekta (bez općih troškova), ako se ulaganje provodi sukladno važećim propisima kojima se uređuje gradnja, uz mogućnost kupnje prije podnošenja zahtjeva za potporu, ali ne prije 1. siječnja 2014. godine
– prilagodba novouvedenim standardima u skladu s člankom 17. Uredbe (EU) br. 1305/2013
– uređenje i trajnije poboljšanje kvalitete poljoprivrednog zemljišta u svrhu poljoprivredne proizvodnje (privođenje poljoprivrednog zemljišta kulturi), u svrhu realizacije projekta.

Indikativni datum objave Poziva: svibanj 2018.g.

Navedeni datumi isključivo su informativnoga karaktera te su navedeni u svrhu olakšavanja pretraživanja. Napominjemo da otvaranje natječaja može kasniti u odnosu na službeno objavljene indikativne najave.

Ukoliko su vam potrebne konzultantske usluge za ovaj natječaj javite se na info@eu-projekti.com.