NAJAVA: 1a1.8 Jačanje kapaciteta za istraživanje, razvoj i inovacije – prvi poziv
  • Objavljeno:
  • 08.01.2018.

Natječaj u najavi
Vrsta natječaja: Bespovratna sredstva, Natječaji u najavi
Država: Hrvatska
Tema/sektor: Poduzetništvo
Iznosi sredstava €: 23.801.946
Prijavitelji: Ostalo

Cilj: usmjeriti istraživanja prema potrebama gospodarstva, podržavajući projekte istraživanja, razvoja i inovacija istraživačkih organizacija i projekte istraživanja, razvoja i inovacija istraživačkih organizacija u suradnji s poslovnim sektorom

Prihvatljivi prijavitelji: znanstvene organizacije

Prihvatljive aktivnosti:
- podrška znanstvenim organizacijama za provedbu primijenjenih istraživanja u suradnji s partnerom iz poslovnog sektora. Odnosi se na projekte usmjerene prema potrebama gospodarstva, kojima se razvija proizvod, usluga ili proces kroz fazu industrijskog istraživanja i/ili eksperimentalnog razvoja.

Indikativni iznos financijske omotnice: 180.894.788,00 HRK

Najviši iznos bespovratnih sredstava: 6.800.000,00 HRK

Indikativni datum otvaranja Poziva: 26. veljače 2018.g.

Ukoliko su vam potrebne konzultantske usluge za ovaj natječaj javite se na info@eu-projekti.com.