Modernizacija, unaprjeđenje i proširenje infrastrukture studentskog smještaja za studente u nepovoljnom položaju
  • Objavljeno:
  • 08.09.2015.

Vrsta natječaja: Bespovratna sredstva
Država: Hrvatska
Tema/sektor: Mladi, Obrazovanje, Infrastruktura
Datum otvaranja natječaja: 08.09.2015.
Rok za prijavu: 30.06.2020.
Iznosi sredstava €: 123.495.000
Prijavitelji: Fakulteti
Natječajna dokumentacija: Preuzmite datoteku

Opći cilj je doprinijeti smanjenju troškova studiranja i povećanju pristupa visokom obrazovanju za redovite studente, s naglaskom na studente u nepovoljnom položaju.

Specifični cilj je povećanje kapaciteta studentskih domova kroz rekonstrukciju i modernizaciju postojećih i gradnju novih.

Prihvatljivi prijavitelji su javna visoka učilišta u stopostotnom javnom vlasništvu, odnosno 1. Sveučilište u Zagrebu 2. Sveučilište u Rijeci 3. Sveučilište u Splitu 4. Sveučilište u Zadru 5. Sveučilište u Dubrovniku 6. Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku 7. Sveučilište Jurja Dobrile u Puli 8. Veleučilište u Požegi 9. Veleučilište “Lavoslav Ružička” Vukovar 10. Veleučilište u Šibeniku 11. Međimursko veleučilište u Čakovcu 12. Visoka škola za menadžment u turizmu i informatici u Virovitici 13. Visoko gospodarsko učilište, Križevci.

Prihvatljivi partneri moraju biti registrirani za rad/djelovanje u Republici Hrvatskoj kao javna ustanova Studentski centar ili osnovani od pravne osobe koja zadovoljava uvjete prihvatljivosti za prijavitelja.

Prihvatljive aktivnosti podijeljene su dvije podskupine određene prema predmetnim aktivnostima Poziva:
·         Podskupina 1 – Izgradnja nove infrastrukture studentskih domova
·         Podskupina 2 – Rekonstrukcija i modernizacija postojeće infrastrukture studentskih domova

Ukupan raspoloživ iznos bespovratnih sredstava za dodjelu u okviru ovog Poziva je 1.184.000.000,00 HRK.  Maksimalno 25% sredstava od ukupne financijske alokacije u okviru ovog poziva dodijelit će se za provedbu aktivnosti koje uključuju rekonstrukciju postojećih studentskih domova odnosno projekte iz podskupine 2. Podskupina 1 na raspolaganju ima 880.000.000,00 HRK, a Podskupina 2 296.000.000,00 HRK.

Poziv se vodi kao trajni ograničeni poziv na dostavu projektnih prijedloga do iskorištenja sredstava, s krajnjim rokom dostave projektnih prijedloga do 30. lipnja 2020. godine. Najraniji mogući datum dostave/slanja projektnih prijedloga je 18. rujan 2015. godine.

Ukoliko su vam potrebne konzultantske usluge za ovaj natječaj javite se na info@eu-projekti.com.

VAŽNO

- 1 Ispravak poziva, dokumentaciju preuzmite OVDJE.

17.05.2017. – VAŽNO –

Ovim putem Vas obavještavamo da je Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije promijenilo adresu te posluje na novoj adresi:

Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije

Miramarska cesta 22

10 000 Zagreb

Također, promijenjena je i adresa Komisije za razmatranje prigovora te je ubuduće prigovore za predmetni Poziv na dostavu projektnih prijedloga potrebno podnositi na adresu:

Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije

Upravljačko tijelo za Operativni program „Konkurentnost i kohezija 2014. – 2020.“

Komisija za razmatranje prigovora

Miramarska cesta 22

10 000 Zagreb

Telefonski kontakti i elektroničke pošte ostali su nepromijenjeni

Ukoliko su vam potrebne konzultantske usluge za ovaj natječaj javite se na info@eu-projekti.com.