Javni poziv za dostavu projektnih prijedloga „Ulaganje u zdravstvenu zaštitu na primarnoj razini“ HR. MIZ 9.a1
  • Objavljeno:
  • 05.10.2015.

Vrsta natječaja: Bespovratna sredstva
Država: Hrvatska
Tema/sektor: Zdravlje
Datum otvaranja natječaja: 15.09.2015.
Iznosi sredstava €: 18.436.100
Prijavitelji: Mala i srednja poduzeća, Fizičke osobe
Natječajna dokumentacija: Preuzmite datoteku

Opći cilj ovog poziva na dostavu projektnih prijedloga je ulaganje u zdravstvenu i socijalnu infrastrukturu što pridonosi nacionalnom, regionalnom i lokalnom razvoju, smanjujući nejednakosti u smislu zdravstvenog statusa, promičući socijalnu uključenost, kulturne i rekreativne usluge te prelazak s institucionalne zaštite na skrb u zajednici.

Specifični cilj ovog poziva na dostavu projektnih prijedloga je poboljšanje pristupa primarnoj i hitnoj zdravstvenoj zaštiti, s naglaskom na udaljena i deprivirana područja.

Prihvatljivi prijavitelji su pružatelji zdravstvene zaštite na primarnoj razini koji su dio Mreže javne zdravstvene službe te se nalaze na otoku ili u županiji čija je vrijednost indeksa razvijenosti manja od 75% prosjeka RH te u županiji čija je vrijednost indeksa razvijenosti između 75% i 100% prosjeka RH. Dodatno, prihvatljivi prijavitelji ovog Poziva pružaju zdravstvenu zaštitu na primarnoj razini koja se pruža kroz djelatnosti opće/obiteljske medicine, zdravstvene zaštite predškolske djece, zdravstvene zaštite žena te dentalne zdravstvene zaštite. Prihvatljivi prijavitelji u smislu Zakona o zdravstvenoj zaštiti („Narodne novine“ broj 150/08, 71/10, 139/10, 22/11, 84/11, 154/11, 12/12, 35/12, 70/12, 144/12, 82/13, 159/13, 22/14 , 154/14) su:
1) Dom zdravlja;
2) Koncesionari;
3) Ordinacije u nastajanju koje u trenutku podnošenja prijave imaju ugovor o koncesiji, a prilikom sklapanja ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava imaju ugovor sa HZZO-om.
Prijavitelj se na Poziv mora prijaviti samostalno, bez partnerskih organizacija.

Prihvatljive aktivnosti za koncesionare:

1. Nabava dijagnostičko-terapijske i ostale medicinsko-tehničke opreme u službi pružanja zdravstvene zaštite na primarnoj razini;

2. Edukacija liječnika koja za ishod ima dobivanje ovlaštenja za samostalno obavljanje ultrazvučne dijagnostike (prihvatljivo samo kada je u aktivnosti 1 predviđena nabava UZV uređaja);

3. Upravljanje projektom;

4. Informiranje i vidljivost u svezi financijske pomoći od strane EU.

Prihvatljive aktivnosti za Domove zdravlja:

1. Nabava dijagnostičko-terapijske i ostale medicinsko-tehničke opreme u službi pružanja zdravstvene zaštite na primarnoj razini;

2. Edukacija liječnika koja za ishod ima dobivanje ovlaštenja za samostalno obavljanje ultrazvučne dijagnostike (prihvatljivo samo kada je u aktivnosti 1 predviđena nabava UZV uređaja);

3. Manji infrastrukturni zahvati u cilju ispunjenja minimalnih uvjeta propisanih Pravilnikom o minimalnim uvjetima u pogledu prostora, radnika i medicinsko-tehničke opreme („Narodne novine“ broj 61/11 i 128/12);

4. Priprema tehničke dokumentacije povezane sa građevinskim radovima dogradnje/rekonstrukcije/adaptacije u cilju ispunjenja minimalnih uvjeta propisanih Pravilnikom o minimalnim uvjetima u pogledu prostora, radnika i medicinsko-tehničke opreme („Narodne novine“ broj 61/11 i 128/12) (prihvatljivo samo u kombinaciji sa aktivnosti 3);

5. Nadzor i kontrola nad građenjem (prihvatljivo samo u kombinaciji sa aktivnosti 3);

6. Upravljanje projektom;

7. Informiranje i vidljivost u svezi financijske pomoći od strane EU.

Ukupan budžet bespovratnih sredstava iznosi 140.600.000,00 kn. Financiranje se namjerava osigurati sredstvima Europskog fonda za regionalni razvoj (EFRR). Stopa financiranja iznosi 85%. Najniži iznos bespovratnih sredstava koji se može dodijeliti Domovima zdravlja je 500.000,00 kuna, a koncesionarima 40.000,00 kuna. Najviši iznos bespovratnih sredstava na raspolaganju domovima je 4.000.000,00 kuna, a koncesionarima 450.000,00 kuna.

Rok za podnošenje prijava počinje teći od 15. rujna 2015. i traje do objave odluke o obustavi trajnog Poziva.

VAŽNO: Javni poziv se obustavlja do 30. svibnja 2016. godine!

Ukoliko su vam potrebne konzultantske usluge za ovaj natječaj javite se na info@eu-projekti.com.