KREATIVNA EUROPA (Creative Europe)
  • Objavljeno:
  • 26.05.2014.


Program Kreativna Europa daje potporu očuvanju i promicanju europske kulturne i jezične raznolikosti te daje podršku jačanju konkurentnosti sektora čime pridonosi strategiji Europa 2020 i njezinim temeljnim inicijativama.

Program objedinjuje dosadašnje programe iz razdoblja 2007.-2013. Kultura, MEDIA i MEDIA Mundus te uključuje novu financijsku ustanovu za lakši pristup financijama za male i srednje poduzetnike i organizacije u kulturnom sektoru.

Budžet: 1,8 milijardi eura

CILJEVI PROGRAMA:

1. Međusektorske aktivnosti namijenjene svim kulturnim i kreativnim sektorima

2. Kulturne aktivnosti namijenjene svim kulturnim i kreativnim sektorima

3. MEDIA aktivnosti namijenjene svim audiovizualnim sektorima

PRIHVATLJIVE AKTIVNOSTI

1. Međusektorske aktivnosti namijenjene svim kulturnim i kreativnim sektorima

a) Dodatne usluge za kulturni i kreativni sektor ( davanje jamstava za odgovarajuće financijske posrednike iz država članica koje sudjeluju u programu, te pružanje savjeta i procjene rizika stručnih financijskih posrednika)
b) Transnacionalna politička suradnja ( razmjena iskustava i dobrih praksi za nove poslovne modele, učenje na istoj razini-peerlearning, povezivanje kulturnih djelatnika i političkih aktera, studije, tržišni podaci, testiranje novih i međusektorskih poslovnih pristupa, konferencije, seminari, politički dijalozi, podrška mreži deskova Kreativna Europa

2. Kulturne aktivnosti namijenjene svim kulturnim i kreativnim sektorima podupirat će međusektorsku suradnju kulturnih djelatnika iz različitih zemalja za sektorske aktivnosti, aktivnosti europskih institucija za uključivanje mreže djelatnika iz različitih zemalja, aktivnosti organizacija koje pružaju promotivnu europsku platformu za razvoj novih talenata te poticanje cirkulacije umjetnika i njihovih djela, podrška prevođenju književnih djela, aktivnosti namijenjene postizanju veće vidljivosti bogatstva i raznolikosti europske kulture, aktivnosti za stimulaciju interkulturnog dijaloga i međusobnog razumijevanja, te europske kulturne nagrade npr. nagrade Europski glavni grad kulture, Europska nagrada za kulturnu baštinu i dr.

3. MEDIA aktivnosti namijenjene svim audiovizualnim sektorima podupirati će razvoj sveobuhvatne ponude novih vještina, razmjena znanja i  umrežavanje inicijativa, podrška audiovizualnim operaterima za razvijanje Europskog audiovizualnog sektora sa potencijalnom prekograničnom  cirkulacijom, podrška europskoj i međunarodnoj koprodukciji uključujući televiziju, olakšavanje pristupu profesionalnim audiovizualnim trgovinskim događajima i tržištu, korištenje online alata, uspostava sustava potpore za nenacionalne europske filmove na svim platformama međunarodne prodaje, olakšati cirkulaciju europskih filmova u svijetu i u Europi te podržati mrežu europskih kina i njihovu digitalizaciju, predstavljanje i promocija raznolikosti europskih audiovizualnih djela; testiranje novih poslovnih modela i alata.

TKO SE MOŽE PRIJAVITI

Prijaviti se mogu sve države članice Europske unije (EU 28), države kandidatkinje ( Makedonija, Island, Crna Gora, Srbija, Turska) te potencijalne države kandidatkinje ( Albanija, Bosna i Hercegovina, Kosovo) u skladu s općim uvjetima i načelima za sudjelovanje tih zemalja u programima Unije. Države članice EFTA-e ( Island, Lihtenštajn, Norveška) , Švicarska te susjedne zemlje ovisno o dogovorenim pravilima sudjelovanja u programima Unije.

SLUŽBENE STRANICE: http://ec.europa.eu/culture/creative-europe/index_en.htm