EU fondovi - IPA

Komponenta III
  • Objavljeno:
  • 18.08.2012.

Instrument pretpristupne pomoći Naziv komponente je “Regionalni razvoj”, a cilj je podizanje tehnoloških infrastrukturnih i drugih kapaciteta za razvoj i podizanje konkurentnosti s ciljem pripreme za korištenje Europskog fonda za regionalni razvoj. Financijski se podupiru projekti namijenjeni prvenstveno regionalnom gospodarskom razvoju, prometnoj infrastrukturi, posebice željezničkom prometu te zaštiti okoliša kroz obnovu i razvoj sustava gospodarenja vodama.

Teme koje se financiraju:

Podkomponenta IIIa – Modernizacija i obnova riječnih plovnih putova i lučke infrastrukture, nadogradnja u modernizacija pruge, poboljšanje sigurnosti i učinkovitost rada,

Podkomponenta IIIb –  izgradnja i rekonstrukcija vodoopskrbnih mreža te mreža odvodnje otpadnih voda, izgradnja postrojenja za obradu otpadnih voda, izgradnja objekata za razvrstavanje, recikliranje i biološku obradu,

Podkomponenta IIIc – Poboljšavanje poslovne konkurentnosti i administrativne učinkovitosti, poslovna infrastruktura, pružanje usluga savjetovanja malim i srednjim poduzetnicima, razvoj investicijskog okruženja, razvoj klastera, inkubacijski centri za bioznanosti i komercijalizaciju tehnologije

Korisnici: Predstavnici svih sektora

Partnerstvo: Nije nužno, ali je poželjno

Trajanje projekata: Više godina kod javnih nabava i oko jedne godine za bespovratna sredstva

Iznosi sufinanciranja: višemilijunski za velike infrastrukturne projekte u potkomponentama a i b, te do nekoliko stotina tisuća eura u potkomponenti c kroz dodjelu bespovratnih sredstava