Aktualno

Koliko Europa troši na obranu?
  • Objavljeno:
  • 18.05.2018.

Eurostat je danas, 18. svibnja 2018.g., objavio podatke o proračunskoj potrošnji država članica na obranu. U 2016.g. su države članice potrošile 200 bilijuna eura na obrambene aktivnosti, što je ekvivalentno postotku od 1,3 BDP-a. Zemlje Europske unije mnogo više sredstava izdvajaju za socijalnu zaštitu (19,1% BDP-a), zdravlje (7,1% BDP-a), obrazovanje (4,7% BDP-a), ali manje na rekreaciju, kulturu, stambenu politiku, religiju i, što je posebno zabrinjavajuće, za zaštitu okoliša.

Najviše na obranu izdvaja Estonija, a najmanje Irska, ali kada promatramo ukupnu vrijednosti ulaganja, Ujedinjeno Kraljevstvo izdvajalo je gotovo četvrtinu (24%) ukupnih javnih davanja za obranu u Europi. Nakon Brexita, najveći ulagači u obranu su redom Francuska, Njemačka i Italija.

General government expenditure on defence (1)Prema podacima Eurostata, Hrvatska izdvaja 1,2% BDP-a na obranu. 

Izvor: Eurostat