Savjeti - provedba projekata

Kako pravilno podnositi izvješća u toku trajanja projekta?
  • Objavljeno:
  • 25.08.2014.

Nositelj projekta dužan je redovito izvještavati te podnositi sve potrebne informacije o provedbi projekta nadležnom tijelu.

U sklopu provedbe projekta nužno je pripremiti:

  • Izvješća o napretku, 
  • Završno izvješće o provedbi projekta
  • Izvješće nakon provedbe projekta

Napomena: Sva izvješća moraju odgovarati primjerima izvješća definiranim u Zajedničkim nacionalnim pravilima!

1. Izvješća o napretku

Sažetak napretka projekta dostavlja se u Izvješću o napretku u sklopu podnošenja svakog Zahtjeva za nadoknadu sredstava (pogledati članak o plaćanjima u projektu).

Izvješće o napretku priprema se u obliku Zahtjeva za nadoknadu sredstava. Izvješća moraju obuhvaćati Projekt u cjelini neovisno koji se dio financira iz Fondova. Svako izvješće mora u potpunosti sadržavati sve zahtijevane aspekte.

Podnose se u roku od 15 kalendarskih dana nakon isteka svaka tri mjeseca provedbe projekta, osim ukoliko drugačije nije navedeno u ugovoru sklopljenom između Nositelja i nadležnog tijela.

Formular izvješća i upute za popunjavanje možete pronaći OVDJE!

2. Završno izvješće o provedbi projekta

Završno izvješće o provedbi projekta podnosi se u sklopi podnošenja završnog Zahtjeva za nadoknadu sredstava (pogledati članak o plaćanjima u projektu).

Završno izvješće podnosi se u roku od 30 kalendarskih dana nakon isteka provedbenog razdoblja projekta, osim ukoliko drugačije nije navedeno u ugovoru sklopljenom između Nositelja i nadležnog tijela.

Formular izvješća i upute za popunjavanje možete pronaći OVDJE!

3. Izvješće nakon provedbe projekta (ukoliko je primjenjivo)

Izvešće nakon provedbe projekta prosljeđuje se u roku od 30 kalendarskih dana nakon isteka svake uzastopne godine od dana odobrenja Završnog izvješća, a dostavlja se tijekom 5 godina od dana završetka projekta, osim ukoliko drugačije nije navedeno u ugovoru sklopljenom između Nositelja i nadležnog tijela.

Formular izvješća i upute za popunjavanje možete pronaći OVDJE!

Nedostavljanje izvješća

Ukoliko Nositelj ne dostavi nadležnom tijelu odgovarajuća izvješća navedena niti nakon roka definiranog u podsjetniku koji mu pošalje to tijelo, plaćanje može biti obustavljeno te nadležno tijelo može raskinuti Ugovor s Nositeljem.

Napomena: Svi dodatni zahtjevi za izvještavanje definiraju se u ugovoru sklopljenom između Nositelja i nadležnog tijela. Podnošenje izvještaja ne dovodi u pitanje pravo nadležnog tijela da od Nositlelja zahtjeva bilo koje informacije o projektu! Nadležno tijelo može zahtijevati dodatne informacije od u bilo koje doba, a te informacije moraju biti podnesene u roku od 30 kalendarskih dana od dana dostave zahtjeva.