Savjeti - provedba projekata

Kako opravdavati troškove opreme na projektu?
  • Objavljeno:
  • 22.10.2014.

Kako bi u procesu izvještavanja opravdali nabave opreme potrebne za provođenje projektnih aktivnosti, nužno je priložiti dokumentaciju koja potvrđuje te troškove te povezane isplate.

U većini slučajeva potrebno je priložiti sljedeće:

  1. Dokumentaciju koja dokazuje da je odabrana ponuda za opremu koja je bila financijski najprihvatljivija te dokumentaciju koja dokazuje da su poštovana pravila javne nabave za tu opremu (ukoliko je primjenjivo)
  2. Dokaz o usvojenom planu amortizacije za svaki komad opremene koji je izrađen sukladno nacionalnim računovodstvenim pravilima
  3. Za opremu koja se djelomično koristi za svrhu projekta: izjave koje pokazuju metodu i način izračuna udjela stvarnog troška te opreme na projektu
  4. Detaljna faktura koja jasno navodi datum transakcije, dobavljača, platitelja i (gdje je moguće) naslov / akronim projekta i ime programa, detaljni opis robe koja je kupljena / iznajmljena, broj prozivoda, cijenu po jedinici (ako je moguće navesti) te ukupnu cijenu.
  5. Dokaz plaćanja