Savjeti - provedba projekata

Kako opravdati troškove radova na projektu?
  • Objavljeno:
  • 22.10.2014.

Kako bi u procesu izvještavanja opravdali troškove izvođenja radova na projektu, nužno je priložiti dokumentaciju koja potvrđuje te troškove te povezane isplate.

U većini slučajeva potrebno je priložiti sljedeće:

  1. Dokumentaciju koja dokazuje da je odabrana ponuda za izvođenje radova koja je bila financijski najprihvatljivija te dokumentaciju koja dokazuje da su poštovana pravila javne nabave za izvođenje radova (ukoliko je primjenjivo)
  2. Ugovor o izvođenju radova kojim se utvrđuju radovi koji se trebaju izvesti, s jasno navedenim nazivom projekta i programa u sklopu projekta na koji se radovi odnose. Ugovori koji u sklopljeni za dnevnu naknadu, potreban je dokaz ukupnog iznosa ugovora i broja ugovorenih dana.
  3. Ugovor o kupnji zemljišta kojim se utvrđuje kupnja zemljišta u okviru projekta i certifikata/potvrda dobivena od nezavisnog kvalificiranog procjenitelja ili propisanih ovlaštenih službenih tijela koja potvrđuju da otkupna cijena zemljišta ne prelazi tržišnu vrijednost.
  4. Detaljna faktura koja jasno navodi datum transakcije, dobavljača, platitelja i (gdje je moguće) naslov / akronim projekta i ime programa, detaljni opis radova koji su izvođeni u kladu s ugovorom,  popis radova, cijenu po jedinici (ako je moguće navesti) te ukupna cijena.
  5. U slučaju da nastanu troškovi putovanja i smještaja, a da nisu predviđeni u ugovoru za izvođenje radova, oni se moraju prijaviti i potrebno je priložiti ​​dokumentaciju koja dokazuje troškove putovanja i smještaja (hotelski računi, prijevozne karte, avionske karte, itd).
  6. Dokaz o ulaganju (npr. dokumentacija radova, fotografije itd.)
  7. Dokaz plaćanja