Aktualno

Jednodnevna radionica: Revizija projekata financiranih iz fondova EU
  • Objavljeno:
  • 22.09.2017.

17. listopada 2017.g. u Zagrebu u Almeria Centru,
Ulica grada Vukovara 284, 3. kat Uredski prostori „D“, s početkom u 9:30 sati

                                    400x200

Što je cilj radionice?

Provedba projekata financiranih iz bespovratnih sredstava EU vrši se prema posebnim pravilima koja imaju za cilj osigurati postignuće ciljeva i rezultata, ali i pravilno trošenje europskog novca. S obzirom da su pravila provedbe za Europske strukturne i investicijske fondove izmijenjena u odnosu na Instrument pretpristupne pomoći te da su vrlo kompleksna, korisnici često griješe, što za sobom povlači i nepriznavanje troškova od strane posredničkih tijela ili utvrđivanje nepravilnosti u procesu revizije.

Revizija projekata jest postupak ispitivanja točnosti, potpunosti, vjerodostojnosti i zakonitosti procesa provedbe projekata financiranih iz bespovratnih sredstava EU, a često čini obvezatni dio provedbe projekta. Provodi se od strane ovlaštenih revizora po završetku projekta, a nalaz revizora podloga je za odobrenje svih troškova koji su nastali tijekom provedbe projekta. Korisnici EU sredstava ne poznaju pravila revizije, njezin sadržaj i cilj, stoga je cilj radionice na praktičan način objasniti temeljne pojmove koji se odnose na reviziju, zadaće revizora, objasniti postupak revizije i dokumente koji se u tom procesu koriste kako bi korisnici razumjeli ovaj proces, pravovremeno se pripremili, smanjili broj pogrešaka i osigurali pravilnu provedbu projekata.

Tijekom radionice, polaznici/e će dobiti uvid u konkretne dijelove revizorskog izvješća koji će poslužiti kao praktična podloga za objašnjavanje posebno važnih aspekata revizije projekata, a posebno će se obraditi sljedeće teme:
– Što je revizija EU projekata;
– Pravovremeno upoznavanje s klijentom i projektom te uspostavljanje odnosa sa revizorom;
– Postupak revizije EU projekata;
– Kada provesti reviziju projekta, koje resurse osigurati;
– Koje dokumente pripremiti i na taj način olakšati sami postupak revizije;
– Kako izgleda revizijsko izvješće i što očekivati;
– Pregled najčešćih pogrešaka u praksi;
– Koje su posljedice revizijskog nalaza.

Kome je namijenjena radionica?

Radionica je namijenjena svim prijaviteljima i korisnicima bespovratnih sredstava iz fondova EU, a posebice:
– Malim i srednjim poduzećima koja planiraju pripremati projekte u budućnosti;
– Potpornim organizacijama kao što su poduzetnički centri i razvojne agencije;
– Krovnim organizacijama kao što su komore, savezi i druge organizacije;
– Svim tijelima javne vlasti (tijela državne uprave, jedinice lokalne i područne samouprave i poduzeća u njihovom vlasništvu, agencije i dr.);
– Konzultantima koji će raditi na pripremi projektnih prijedloga i provedbi projekata;
– Udrugama, medijima i drugim zainteresiranim organizacijama.

Tko će voditi radionicu?

gđa. Martina Jaranović, univ.spec.oec, partner i voditelj revizije u poduzeću RSM Croatia d.o.o. za reviziju i konzalting

Martina je ovlašteni interni i eksterni revizor, s 10 godišnjim iskustvom na poslovima revizije financijskih izvještaja domaćih i međunarodnih poduzeća, specijalizirana za revizijske klijente iz gospodarskog sustava, te za IPA projekte financirane iz Europske Unije. Do sada je vodila ili sudjelovala kao član tima u više od 50 projekata financiranih iz međunarodnih izvora na poslovima verifikacije troškova, od kojih se posebno ističe angažman na projektima Mađarsko-Hrvatske prekogranične suradnje i Transnacionalnom Programu Jugoistočna Europa (SEE) u okviru kojih su se provodile revizije operacija i revizije sustava.

Kolika je cijena radionice i što je u nju uključeno?

Cijena edukacije iznosi 1.380,00 kn po osobi plativo temeljem predračuna izdanog od strane Učilišta EU PROJEKTI. U cijenu su uključeni održavanje edukacije i predavanja uz pripadajuće pauze za kavu i ručak, materijali u pisanoj i elektronskoj formi, materijali za praktične vježbe i stručno individualno savjetovanje tijekom edukacije te 15% popusta na druge edukacije u organizaciji Učilišta. Polaznicima iz iste organizacije i redovitim klijentima odobravamo dodatnih 15% popusta.

Materijali i potvrde:
– prezentacijski materijali;
– primjeri iz prakse;
– pravni okvir i relevantna regulativa;
– publikacija o ESI fondovima;
– publikacija o programima EU;
– CD-ROM s nastavnim i popratnim materijalima;
– vježbe;
– potvrda o sudjelovanju.

Kako se prijaviti?

Za prijavu je potrebno ispuniti prijavnicu i poslati ju na e-mail adresu: info@uep.hr. Nakon primljenog predračuna potrebno je uplatiti iznos kotizacije na račun broj: HR5223400091110691294 kod PBZ d.d. uz oznaku plaćanja „Za edukaciju“ i poziv na broj predračuna.

Detaljne informacije možete pronaći u sljedećim dokumentima:
– Poziv
Program
Prijavnica

Vaše Učilište EU PROJEKTI!

Što drugi kažu o edukaciji?

Radionica je pripravljena u potpunosti kvalitetno. Kvaliteta informiranja, metodologije i dobivenih informacija i odgovora je izvrsna. Predavači jasni, glasni i interaktivni. U potpunosti sam zadovoljna radionicom!

Kristina Zlodi, Hrvatska obrtnička komora