Jednodnevna edukacija: Regulativa Europske unije i njezin utjecaj na projekte financirane iz EU fondova
  • Objavljeno:
  • 30.12.2016.


Prijavite se na jednodnevnu edukaciju pod nazivom:
Regulativa Europske unije i njezin utjecaj na projekte financirane iz EU fondova 
Zagreb, 25. siječnja 2017.g. (9:30 – 16:30 sati) Poslovni centar Almeria, Ulica grada Vukovara 284, zgrada D, 3. kat.

 

Što je cilj edukacije?

Pristupanjem Europskoj uniji, Republika Hrvatska u obvezi je prihvaćanja i/ili provedbe regulative koja se donosi na EU razini, a koja značajno utječe na mogućnost korištenja fondova EU, ali i poslovanje svih sektora. Unatoč tomu, u Republici Hrvatskoj još uvijek ne postoji dovoljna razina znanja i osposobljenosti javnog, privatnog i civilnog sektora u ovom području, zbog čega hrvatske organizacije često ne primjenjuju ili pogrešno primjenjuju EU regulativu, što negativno utječe na njihovo poslovanje i mogućnost korištenja sredstava iz fondova EU. Upravo je zato cilj edukacije opisati i pojasniti utjecaj javnih politika, odnosno regulative donesene od strane tijela Europske unije, na projekte financirane iz fondova EU i poslovanje svih sektora, predstaviti i razjasniti načine donošenja politika i odluka na EU razini te predstaviti ključne javne politike za financijsko razdoblje 2014. – 2020.

Kome je namijenjena edukacija?

– Svim tijelima javne vlasti (tijela državne uprave, jedinice lokalne i područne samouprave i poduzeća u njihovom vlasništvu, agencije i dr.), a posebice onima koja djeluju unutar sustava upravljanja i kontrole Europskim strukturnim i investicijskim fondovima
– Poduzetnicima zainteresiranima za proširenje na EU tržište, poslovno umrežavanje i širenje partnerstva te za zagovaranje interesa u europskom i nacionalnom zakonodavstvu
– Potpornim organizacijama kao što su poduzetnički centri i razvojne agencije
– Krovnim organizacijama kao što su komore, savezi i druge organizacije
– Konzultantima koji će raditi na pripremi projektnih prijedloga i izradi javnih politika
– Udrugama, medijima i drugim zainteresiranim organizacijama i pojedincima koji se žele upoznati s dokumentacijom za prijavu projekata u segmentu ruralnoga razvoja

Koji je sadržaj edukacije?

Sadržaj edukacije obuhvatit će prikaz i objašnjenje svih relevantnih informacija o EU regulativi i primjeni u RH s naglaskom na:

– Temeljnim aktima EU i njihovom dosegu
– Postupcima donošenja i primjene EU regulative i javnih politika u državama članicama
– Pregledu najvažnijih inicijativa na razini EU
– Europskim prioritetima za ovo programsko razdoblje
– Trendovima za sljedeće programsko razdoblje
– Mogućnostima utjecanja na sadržaj i primjenu EU regulative
– Procesu lobiranja za EU regulativu i projekte financirane EU sredstvima
– Posebne EU politike koje su značajne za RH
– Pregled poslovnih mreža u EU i strukovnih organizacija

Tko će voditi edukaciju?

Daniel Mondekar, konzultant i predavač Učilišta EU PROJEKTI

Daniel je konzultant za područje politika i regulative EU s dugogodišnjim iskustvom i neposrednim sudjelovanjem u radu na procesu pristupanja Hrvatske EU. Tijekom obnašanja zastupničkog mandata u Hrvatskome saboru, vodio je Odbor za europske poslove te je bio zadužen za usvajanje EU regulative koju je Hrvatska obvezna implementirati, kao i informiranje zainteresirane i stručne javnosti o obvezama Hrvatske kada je EU regulativa u pitanju. Trenutačno radi kao stručnjak na projektima usklađivanja pravne stečevine drugih država kandidatkinja za članstvo s pravnom stečevinom EU te je aktivan u nekoliko briselskih političko-poslovnih asocijacija.

Tatjana Briški, stručnjakinja za pravo Europske unije i predavačica Učilišta EU PROJEKTI

Tatjana je dugogodišnja državna službenica, uključena u proces europske integracije od samih početaka 2001.; magistra znanosti iz područja europskih znanosti, stručnjakinja za pravo Europske unije s posebnim naglaskom na ovlasti država članica u procesu donošenja odluka na razini Europske unije, stručnjakinja za područje usklađivanja zakonodavstva u brojnim Twinning projektima, koautorica knjige „Pojmovni vodič kroz Europsku uniju za zastupnike Hrvatskoga sabora“

Kolika je cijena edukacije i što je sve uključeno?

Cijena edukacije iznosi 1.380,00 kn po osobi plativo temeljem predračuna izdanog od strane Učilišta EU PROJEKTI. U cijenu su uključeni održavanje edukacije i predavanja uz pripadajuće pauze za kavu i ručak, materijali u pisanoj i elektronskoj formi, materijali za praktične vježbe i stručno individualno savjetovanje tijekom edukacije te 15% popusta na druge edukacije u organizaciji Učilišta. Polaznicima iz iste organizacije i redovitim klijentima odobravamo dodatnih 15% popusta.

Zašto odabrati nas?

Učilište EU PROJEKTI prvo je hrvatsko i regionalno učilište specijalizirano za edukaciju o fondovima EU i projektnom managementu. Nastalo je na temelju dugogodišnjeg iskustva Obrta za poslovno savjetovanje i ostale usluge – EU PROJEKTI, koji imaju portfelj projekata veći od 800 milijuna eura, obrazovali su više od 8.000 osoba iz svih sektora, a rade i na najvećem hrvatskom projektu, onome za izgradnju mosta Pelješac i pristupnih cesta.

Učilište je verificiralo svoje programe pri Agenciji za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih, a odobrenje za rad izdalo je Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta, što programima i izdanim certifikatima daje posebnu težinu. Posebnu važnost imaju i posebni programi izobrazbe u području javne nabave koje je verificiralo Ministarstvo gospodarstva.

Polaženjem programa ulazite u naš UEP ALUMNI program, čime postajete dio EU PROJEKTI obitelji koja će vas pozivati na besplatne konferencije, predavanja, informirati vas o novostima u sustavu fondova EU i biti vaši partneri u radu.

Kako se prijaviti?

Za prijavu je potrebno ispuniti prijavnicu i poslati ju na e-mail adresu: info@uep.hr. Nakon primljenog predračuna, a najkasnije do 24. siječnja 2017.g. potrebno je uplatiti iznos kotizacije na račun broj: HR5223400091110691294 kod PBZ d.d. uz oznaku plaćanja „Za edukaciju“ i poziv na broj predračuna.

Detaljne informacije možete pronaći u sljedećim dokumentima:

– Program
– Prijavnica