Aktualno

Jednodnevna edukacija: Kako pripremiti projekt za tip operacije 7.4.1. Programa ruralnog razvoja RH?
  • Objavljeno:
  • 10.03.2017.

 15. ožujka 2017. godine u Zagrebu u Almeria Centru,
Ulica grada Vukovara 284, 3. kat Uredski prostori „D“, s početkom u 9:30 sati

SASA5617x

Što je cilj edukacije?

Cilj edukacije je polaznicima prikazati mogućnosti financiranja u okviru Mjere 7., podmjere 7.4., tip operacije 7.4.1. „Ulaganja u pokretanje, poboljšanje ili proširenje lokalnih temeljnih usluga za ruralno stanovništvo, uključujući slobodno vrijeme i kulturne aktivnosti te povezanu infrastrukturu“ Programa ruralnoga razvoja za RH 2014. – 2020. Tijekom edukacije polaznici će dobiti uvid u dokumentaciju potrebnu za pripremu Zahtjeva za potporu, te će se upoznati s obvezama koje će imati nakon sklapanja sporazuma o financiranju.

Polaznicima ćemo dati konkretne savjete kako krenuti u razvoj njihovih projektnih ideja, ukazati im jesu li njihovi projekti prihvatljivi za prijavu, dati smjernice o tome kako se priprema projektna dokumentacija te pokazati na što trebaju paziti prilikom pripreme dokumentacije.

Koji je sadržaj edukacije?

Sadržaj edukacije obuhvatit će prikaz i objašnjenje svih relevantnih informacija o dobivanju bespovratnih sredstava u sektoru ruralnog razvoja u okviru mjere 7., podmjere 7.4., tip operacije 7.4.1. prema sljedećoj metodologiji:

- Prikaz općih uvjeta, troškova i aktivnosti vezanih uz ulaganje

- Uvjeti prihvatljivosti – prihvatljivi prijavitelji i prihvatljive aktivnosti i troškovi

- Intenzitet potpore – najniži i najviši iznos vrijednosti projekta/operacije za koji se može podnijeti Zahtjev za potporu

- Analiza dokumentacije potrebne za podnošenje Zahtjeva za potporu

- Prikaz kriterija odabira, postupka obrade i donošenja odluke o financiranju

- Obveze prijavitelja nakon sklapanja ugovora o financiranju

- Priprema zahtjeva za isplatu/zahtjeva za isplatu predujma

- Praktični savjeti i iskustva iz dosad provedenih projekata, „Tips and Tricks“ za uspješan razvoj, pripremu i provedbu projekta

- Savjetovanje i analiza projektnih ideja polaznika

Kome je namijenjena edukacija?

- Potpornim organizacijama kao što su poduzetnički centri i razvojne agencije

- Krovnim organizacijama kao što su komore, savezi i druge organizacije

- Svim tijelima javne vlasti (tijela državne uprave, jedinice lokalne i područne samouprave i poduzeća u njihovom vlasništvu, agencije i dr.)

- Konzultantima koji će raditi na pripremi projektnih prijedloga

- Udrugama, medijima i drugim zainteresiranim   organizacijama i pojedincima koji se žele upoznati s dokumentacijom za prijavu projekata u segmentu ruralnoga razvoja

Tko će voditi edukaciju?

Gđa. Ariana Vela i gđa. Ivana Rukavina Halilagić iz tvrtke EU PROJEKTI.

Kolika je cijena edukacije i što je u nju uključeno?

Cijena edukacije iznosi 1.380,00 kn po osobi plativo temeljem predračuna izdanog od strane Učilišta EU PROJEKTI. U cijenu su uključeni održavanje edukacije i predavanja uz pripadajuće pauze za kavu i ručak, materijali u pisanoj i elektronskoj formi, materijali za praktične vježbe i stručno individualno savjetovanje tijekom edukacije te 15% popusta na druge edukacije u organizaciji Učilišta. Polaznicima iz iste organizacije i redovitim klijentima odobravamo dodatnih 15% popusta.

Kako se prijaviti?

Za prijavu je potrebno ispuniti prijavnicu i poslati ju na e-mail adresu: info@uep.hr. Nakon primljenog predračuna, a najkasnije do 14. ožujka 2017.g. potrebno je uplatiti iznos kotizacije na račun broj: HR5223400091110691294 kod PBZ d.d. uz oznaku plaćanja „Za edukaciju“ i poziv na broj predračuna.

Detaljne informacije možete pronaći u sljedećim dokumentima:

Poziv

Program

Prijavnica

Vaše Učilište EU PROJEKTI!