Aktualno

Jednodnevna edukacija: EU fondovi i FIDIC modeli ugovora – Pravna podloga i studije slučaja
  • Objavljeno:
  • 23.05.2017.

30. svibnja 2017. godine u Zagrebu u Almeria Centru,
Ulica grada Vukovara 284, 3. kat Uredski prostori „D“, s početkom u 9:30 sati

                                              peljeski-most

Što je cilj edukacije?

Europski strukturni i investicijski fondovi, u okviru Operativnog programa Konkurentnost i kohezija 2014. – 2020., predviđaju financiranje velikog broja projekata u infrastrukturi kao nastavak na intervencije iz pretpristupnog razdoblja. Gotovo 7 milijardi eura na raspolaganju je brojnim korisnicima koji, za potrebe provedbe projekata, kao temeljna pravila ugovaranja koriste FIDIC ugovore. FIDIC-ovi opći uvjeti ugovora predstavljaju najčešći prihvaćeni međunarodni standard ugovaranja za građevinske i inženjerske radove koji se trenutačno koristi u Hrvatskoj, posebice u projektima financiranima iz fondova EU, no investitori često zaboravljaju da ih je potrebno usuglasiti s ugovorima koje korisnici sklapaju s posredničkim tijelima u okviru EU procedura.

Ova edukacija ima dva cilja:
– upoznati polaznike s najvažnijim modelima FIDIC-ovih Općih uvjeta ugovora (Crvena knjiga, Žuta knjiga, Srebrna knjiga i Bijela knjiga) prilagodbom tih općih uvjeta našim propisima i praksi, provedbi ugovora i načinima rješavanja sporova te
– objasniti način usklađivanja FIDIC ugovora s dokumentacijom i ugovorima projekata financiranih iz EU fondova, prikazati najčešće pogreške korisnika EU fondova koji su nastali u praksi, kao i objasniti načine njihova izbjegavanja.

Koji je sadržaj edukacije?

Sadržaj edukacije obuhvatit će prikaz i objašnjenje svih relevantnih informacija o FIDIC modelima ugovora i njihovog usklađivanja s ugovorima relevantnim za EU projekte s naglaskom na:
– Usklađenost FIDIC ugovora i dokumentacije projekata financiranih iz EU fondova (iskustva i preporuke);
– Pravni okvir za ugovore u graditeljstva – izvori prava za ugovore, zakon o obveznim odnosima, drugi propisi;
– Opći uvjeti ugovora FIDIC – dokumenti koje izdaje FIDIC, karakteristike i struktura ugovora po modelu FIDIC, primjena i prilagodba u Hrvatskoj;
– Modeli FIDIC općih uvjeta ugovora – crvena knjiga, žuta knjiga, srebrna i bijela knjiga;
– Odredbe ugovora FIDIC – uloga i ovlaštenja Inženjera, cijena, izmjene, testovi, preuzimanje, obračun, administracija ugovora;
– Potraživanja – potraživanja naručitelja, potraživanja izvođača, procedure;
– Rješavanje sporova – uzroci sporova, vijeće za rješavanje sporova i arbitraža;
– Studije slučaja korištenja FIDIC modela ugovora u projektima financiranja iz fondova EU – najčešće pogreške korisnika i načini njihovog izbjegavanja.

Kome je namijenjena edukacija?

– Organizacijama koje pripremaju dokumentaciju za nadmetanje s ugovorom na temelju FIDIC-ovog modela;
– Konzultantima koji se bave pripremom i provedbom EU projekata;
– Korisnicima sredstava iz fondova EU za implementaciju infrastrukturnih projekata;
– Izvođačima građevinskih radova i nadzornim inženjerima;
– Svim tijelima javne vlasti (tijela državne uprave, jedinice lokalne i područne samouprave i poduzeća u njihovom vlasništvu, agencije i dr.);
– Odvjetnicima i pravnim savjetnicima;
– Udrugama, medijima i drugim zainteresiranim organizacijama i pojedincima koji se žele upoznati FIDIC modelima ugovora.

Tko će voditi edukaciju?

Edukaciju vode g. Vladimir Skendrović, jedan od vodećih stručnjaka za FIDIC ugovore te gđa. Ariana Vela, jedna od vodećih stručnjakinja za projekte financirane iz fondova EU, čija će sinergija omogućiti polaznicima uvid u ovu kompleksnu problematiku i dati dodanu vrijednost kroz tumačenje uloge FIDIC-a u projektima financiranima iz EU fondova.

Kolika je cijena edukacije i što je u nju uključeno?

Cijena edukacije iznosi 1.380,00 kn po osobi plativo temeljem predračuna izdanog od strane Učilišta EU PROJEKTI. U cijenu su uključeni održavanje edukacije i predavanja uz pripadajuće pauze za kavu i ručak, materijali u pisanoj i elektronskoj formi, materijali za praktične vježbe i stručno individualno savjetovanje tijekom edukacije te 15% popusta na druge edukacije u organizaciji Učilišta. Polaznicima iz iste organizacije i redovitim klijentima odobravamo dodatnih 15% popusta.

Kako se prijaviti?

Za prijavu je potrebno ispuniti prijavnicu i poslati ju na e-mail adresu: info@uep.hr. Nakon primljenog predračuna, a najkasnije do 29. svibnja 2017.g. potrebno je uplatiti iznos kotizacije na račun broj: HR5223400091110691294 kod PBZ d.d. uz oznaku plaćanja „Za edukaciju“ i poziv na broj predračuna.

Detaljne informacije možete pronaći u sljedećim dokumentima:

Veselimo se našem zajedničkom radu!

Što drugi kažu o edukaciji?

“Visoko profesionalni i nadasve susretljivi edukacijski tim odgovarao je točno i detaljno na sva postavljena pitanja, tako da sam izrazito zadovoljna razinom i provedbom seminara. Hvala!”

Irena Hodžić, Centar za građansku hrabrost