Izvršna agencija za zdravlje i potrošače (EAHC)
  • Objavljeno:
  • 27.05.2013.


Izvršna agencija za zdravlje i potrošače (Executive Agency for Health and Consumers) pruža profesionalnu uslugu u obavljanju poslova i aktivnosti iz područja zdravstva, zaštite potrošača te treninga za sigurniju hranu.

Web stranica: ec.europa.eu/eahc