Izvršna agencija za obrazovanje, audiovizualnu politiku i kulturu (EACEA)
  • Objavljeno:
  • 27.05.2013.


Izvršna agencija za obrazovanje, audiovizualnu politiku i kulturu (Education, Audiovisual and Culture Executive Agency) je odgovorna za upravljanje programima Europske unije u području obrazovanja, kulture i audiovizualne politike.

Agencija u cijelosti upravlja i nadgleda sedam ključnih programa zajednice: cjeloživotno učenje, Erasmus Mundus, Tempus, kultura, Mladi u akciji, Europa za građane i medije, kao i nekoliko međunarodnih ugovora o suradnji u području visokog obrazovanja. Konkretne aktivnosti uključuju: izradu poziva za natječaj, vrednovanje programa, odabir projekata i potpisivanje sporazuma o projektu, financijsko upravljanje, kontakte s korisnicima te praćenje projekata.

Web stranica: eacea.ec.europa.eu/index_en.php